Hårig bärfis (Vanlig bärfis) Dolycoris baccarum

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Hårig bärfis
Vanlig bärfis
Dolycoris baccarum
 
Vanlig bärfis är en av de ungefär 30 arter bärfisar - Pentatomidae - som påträffats i Sverige. Som fullbildad är den ungefär en centimeter lång. Som de flesta bärfisarna i familjen Pentatomidae har den en stor trekantig skutell. På var sida om den ligger framvingarna med läderartad inre halva. Vingarnas yttre tunna och genomskinliga del ligger omlott över bakkroppsspetsen bakom skutellen. De femledade antennerna är svarvita. Även de ryggplåtar som sticker fram utanför vingarna är tvåfärgade. Tittar man närmare ser man att vanlig bärfis är rejält luden.
 
På undersidan av metathorax sitter bärfisarnas stinkkörtlar - en på varje sida; det är från dessa som störda "stinkflyn", som de också kallas, utsöndrar den speciella bärfisdoften.
 
Vanlig bärfis hör till vegetarianerna bland skinnbaggarna och suger med hjälp av sin sugsnabel i sig bär och frukt. Blåbär verkar definitivt höra till favoritfödan!
(Bild på sugsnablar finns på flera av sidorna om andra bärfisar.)
 
Som andra skinnbaggar har vanlig bärfis en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna som från början är helt vinglösa växer och ömsar hud ett antal gånger och efter varje hudömsning anas mer av den fullbildade bärfisens vingar. Bilder på andra bärfislarver finns här.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> grönt stinkfly
  --> rödbent stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Chlorochroa juniperina
  --> Chlorochroa pinicola
  --> strimlus Graphosoma lineatum
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
 
sköldbärfisar
  --> Eurygaster testudinaria
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> grankottskinnbagge
   björkfröskinnbagge
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
skräddare
  --> skräddare
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   av bärfis-typ   Pentatomoidea
FAMiLJ:      Bärfisar      Pentatomidae
ART         Vanlig bärfis         Dolycoris baccarum