BiLDER LADDAS...

Strimlus Graphosoma lineatum - foto och text.
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 
Strimlus
Graphosoma lineatum
 
 
Strimlusen - Graphosoma lineatum - är en av ett antal insekter som kallas "löss" utan att vara vad man egentligen menar med löss. Precis som t.ex. vägglusen och eldlusen är strimlusen i själva verket en skinnbagge. (Andra "löss" som inte är löss är t.ex. lusflugor och bladlöss.)
 
Strimlusen hör till gruppen bärfisar. I samma grupp insekter hittar man även den vanliga bärfisen.
 
Bland skinnbaggarna förekommer såväl växtätare som rovdjur (som t.ex. rödbent stinkfly och allmän näbbskinnbagge). Hundloka hör till de växter som uppskattas av strimlusen.  
 

mer om...
BÄRFiSAR
Pentatomidae
 
  vanlig bärfis
  grönt stinkfly
  rödbent stinkfly
  rödbent stinkfly - larv
  Picromerus bidens
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
 

fler...
SKiNNBAGGAR i RÖTT och SVART
 
--> riddarskinnbagge
--> Lygaeus equestris
 

mer om...
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
LANDSKiNNBAGGAR
bärfisar
  vanlig bärfis
  grönt stinkfly
  rödbent stinkfly
  rödbent stinkfly - larv
  Picromerus bidens
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
 taggbärfisar
  Cyphostethus tristriatus
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
  Eurygaster testudinaria
 
 smalkantskinnbaggar
  Myrmus miriformis
 
 bredkantskinnbaggar
  Coreus marginatus
 
 fröskinnbaggar
  riddarskinnbagge
  grankottskinnbagge
  björkfröskinnbagge
 
 mållskinnbaggar
  Piesma maculatum
 
ängsskinnbaggar
  Rhabodmiris striatellus
 
 näbbskinnbaggar
  allmän näbbskinnbagge
 
VATTENSKiNNBAGGAR
vattenskorpion
 
VATTENYTLEVANDE
skräddare
  
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på SKiNNBAGGAR]

 
ORDNiNG  SKiNNBAGGAR  Heteroptera
FAMiLJ BÄRFiSAR Pentatomidae
ART  STRiMLUS Graphosoma lineatum

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström
iljflowsim.seflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se