FLUGOR

:
blomflugor svängflugor kärrflugor daggflugor styngflugor svartflugor svampflugor puckelflugor spjutvingeflugor ögonflugor reliktflugor skridflugor långbensflugor bastflugor barkflugor rotflugor stekelflugor stjärtflugor prickflugor ostflugor fläckflugor bredmunsflugor borrflugor lövflugor markflugor tångflugor buskflugor tusenfotingflugor träflugor lövbuskflugor tickflugor minerarflugor gräsflugor sumpflugor almsavflugor dvärgflugor savflugor smalvingeflugor sprickflugor kadaverflugor bilöss dynflugor fritflugor myllflugor gulflugor hoppflugor pölflugor sumpskogsflugor gnagarflugor vattenflugor lusflugor fladdermusflugor kolvflugor blomsterflugor takdansflugor husflugor spyflugor gråsuggeflugor köttflugor parasitflugor bromsar snäppflugor vapenflugor stilettflugor rovflugor kulflugor svävflugor dansflugor styltflugor vedflugor stinkflugor bäckflugor lövträdsflugor fönsterflugor dvärgdansflugor puckeldansflugor smådansflugor

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
DiPTERA
TVÅViNGAR
   Brachycera
   Flugor
      Orthorrhapha
      lägre flugor
      Cyclorrhapha 
      högre flugor
 

FAMiLJER i SVERiGE:
 
4 424 (2) arter
Svenska artprojektet har hittat mängder av tidigare okända arter så siffrorna blir alltmer inaktuella.

Orthorrhapha - lägre flugor - 889
 

 
Cyclorrhapha - högre flugor - 3535 (2)
 
 • Syrphidae - blomflugor
  368
     blomflugor - larver 1
     blomflugor - puppor 1
     Episyrphus balteatus
     kärrblomflugor
     Blomfluga Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Blomflugan Sericomyia silentis
     Getinglik blomfluga Syrphus sp.
     Slamflugor Eristalis
     Volucella pellucens
   
   
 • Sepsidae - svängflugor
  32
   
 • Sciomyzidae - kärrflugor
  78
   
 • Drosophilidae - daggflugor
  60
  De här små flugorna dyker ofta upp inomhus kring övermogen frukt och jäsande ämnen. De kallas också bananflugor eller ättiksflugor.
   
 • Oestridae - styngflugor
  11 (1)
   
 • Opetiidae - svartflugor
  1
   
 • Platypezidae - svampflugor
  31
   
 • Phoridae - puckelflugor
  322 flera nya arter har hittats så även den här siffran är inaktuell
   
 • Lonchopteridae - spjutvingeflugor
  8
   
 • Pipunculidae - ögonflugor
  88
   
 • Pseudopomyzidae - reliktflugor
  1
   
 • Micropezidae - skridflugor
  8
   
 • Tanypezidae - långbensflugor
  1
   
 • Strongylophthalmyiidae - bastflugor
  2
   
 • Megamerinidae - barkflugor
  1
   
 • Psilidae - rotflugor
  29
   
 • Conopidae - stekelflugor
  27
   
 • Lonchaeidae - stjärtflugor
  35
   
 • Pallopteridae - prickflugor
  16
   
 • Piophilidae - ostflugor
  17
   
 • Ulidiidae - fläckflugor
  17
  Fläckflugor är inte det samma som bromsar (blinningar och regnbromsar m.fl.)
   
 • Platystomatidae - bredmunsflugor
  1
   
 • Tephritidae - borrflugor
  73 (1)
   
 • Lauxaniidae - lövflugor
  48
 • Chamaemyiidae - markflugor
  20
   
 • Coelopidae - tångflugor
  2
   
 • Dryomyzidae - buskflugor
  7
   
 • Phaeomyiidae - tusenfotingflugor
  2
   
 • Clusiidae - träflugor
  11
   
 • Acartophthalmidae - lövbuskflugor
  3
   
 • Odiniidae - tickflugor
  4
   
 • Agromyzidae - minerarflugor
  307
   
 • Opomyzidae - gräsflugor
  17
   
 • Anthomyzidae - sumpflugor
  18
   
 • Aulacigasteridae - almsavflugor
  1
   
 • Stenomicridae - dvärgflugor
  2
   
 • Periscelididae - savflugor
  2
   
 • Asteiidae - smalvingeflugor
  8
   
 • Milichiidae - sprickflugor
  14
   
 • Carnidae - kadaverflugor
  11
   
 • Braulidae - bilöss
  1
   
 • Tethinidae - dynflugor
  3
   
 • Chloropidae - fritflugor
  149
   
 • Heleomyzidae - myllflugor
  57
   
 • Chyromyidae - gulflugor
  5
   
 • Sphaeroceridae - hoppflugor
  138
   
 • Campichoetidae - pölflugor
  3
   
 • Diastatidae - sumpskogsflugor
  9
   
 • Camillidae - gnagarflugor
  3
   
 • Ephydridae - vattenflugor
  144
   
 • Hippoboscidae - lusflugor
  13
   
 • Nycteribiidae - fladdermusflugor
  3
   
 • Scathophagidae - kolvflugor
  91
  dyngfluga
   
 • Anthomyiidae - blomsterflugor
  301
   
 • Fanniidae - takdansflugor
  57
  Små, oftast mörka, flugor. En del arter som Fannia canicularis - lik en liten, tunn husfluga som flera av familjens arter - håller ofta till inomhus där de dansar kring taklampor mm. Den blekbruna, tillplattat spolformade och taggiga larven trivs i multnande material och spillning.
   
 • Muscidae - husflugor
  358
   
 • Calliphoridae - spyflugor
  49
   
 • Rhinophoridae - gråsuggeflugor
  9
   
 • Sarcophagidae - köttflugor
  78
   
 • Tachinidae - parasitflugor
  360
   

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 
KÄLLOR MM:
 • Uppgifterna om antal fastboende (och inom parentes tillfälligt funna) arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.