Honungsbi - Apis mellifera

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

Honungsbi
Apis mellifera
1: kort om biets morfologi
 
Bina på bilderna är arbetare (sterila honor). De flyger från vår till höst, samlar pollen i sina pollenkorgar (på bakbenen, se bild ovan) och nektar i sina honungsmagar (i främre delen av bakkroppen). Samtidigt pollinerar de växterna de besöker.
 
Ett vuxet honungsbi har sex ben (som alla insekter), två par vingar (som de flesta insekter) och midja (som en midjestekel förstås ska ha). På huvudet finns två fasettögon och mellan dem punktögon och antenner.
 
Honungsbiet har en lång tunga (se bild ovan, de yttre mundelarna syns under huvudet), som den använder när den samlar in nektar, och ett par ganska kraftiga käkar (överkäkar/mandibler, bild ovan), som den "tuggar" med och använder bland annat när den bygger bo och knådar bibröd.
 
Arbetsbiet har, precis som pollensamlarna bland andra bin (humlorna till exempel), specialanpassade ben. De breda bakskenbenen kantas av borst och bildar en liten korg där biet kan packa pollen och spridda pollenkorn - honungsbiet är ganska lurvigt så pollenkorn hamnar lite varstans på kroppen - kan det förstås samla ihop med hjälp av borstiga ben. Blir antennerna lortiga kan de elegant rengöras med hjälp av särskilda antennputsaranordningar på frambenen (bild ovan).
 
Honungsbin kan vara betydligt mörkare än bina på bilderna högst upp och man talar om olika raser.
 
 
ANDRA BiN & iMiTATÖRER
Alla som ser ut som bin är inte honungsbin - det finns många fler lurviga biarter - och ibland kan det till och med vara en fluga som försöker se ut som ett bi. Bland blomflugorna (tvåvingar, Diptera) finns en och annan art som imiterar bins utseende. Här finns en som kanske kan påminna om en drönare (en av arterna i flugsläktet kallas "bilik blomfluga" på svenska).

 
 
ANDRA STEKLAR
   andra samhällsbin:
       --> sociala humlor
          --> hushumla
          --> ljunghumla
          --> ängshumla
          --> mörk jordhumla
          --> åkerhumla
   getingar:
       --> getingar
 
Sönderstressade honungsbin?!
Bin är inte bara honungsproducenter, de är också viktiga i sin egenskap av pollinatörer. Bin forslas runt till odlingar på pollineringsuppdrag och det så flitigt att bin här och var har fått nog av stressen och flytt från sina kupor! Nja, man vet inte riktigt men stressigt liv är i alla fall en faktor som nämns som tänkbar bidragande orsak till den massflykt från bikupor som skett i USA och Sydeuropa.
 
 
--> Steklar - introduktion
 
--> Allmänt om insekter
--> Insekternas allmänna morfologi
 
 
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG   MiDJESTEKLAR   Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)       (Aculeata)
ÖVERFAMiLJ         Bin            Apoidea
FAMiLJ             Samhällsbin               Apidae
ART                  Honungsbi                  Apis mellifera