Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

diptera


 
kommer från grekiskans
 
di = två
ptera = vingar
 
Diptera är den vetenskapliga benämningen på tvåvingarna dit myggor och flugor hör. De flesta insekter har två par vingar men hos tvåvingarna är det bakre paret ombildat till ett par svängkolvar.

 
Se även:
 
nematocera
brachycera
halterer

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta, e för epsilon, o för omikron och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se