Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

nektar


 
kommer från grekiskans
 
nektar = de grekiska gudarnas välsmakande dryck
 
En sockerhaltig vätska. Många växter har särskilda körtlar - nektarier - varifrån de avsöndrar nektar för att locka pollinerande insekter.
Bin gör honung av nektar. Humlor och andra bin matar sina larver med nektar och pollen. "Bibröd" är en blandning av honung och pollen.
Många insekter äter nektar, bland annat många skalbaggar, myror, blomflugor, myggor, fjärilar.

 
Se även:
 
pollen

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta, e för epsilon, o för omikron och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se