BiLDER LADDAS...


Åkerhumla Bombus pascuorum - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Åkerhumla - Bombus pascuorum
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Åkerhumla
Bombus pascuorum
ca 10-20 mm
 
 
Åkerhumlehonorna har en tovig orange kalufs på mellankroppen och orange bakkroppsspets. Bakkroppens mittparti är mörkt.
 
Åkerhumlan är vanlig i hela landet och flyger från vår til höst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mer om humlor - Bombus:
 
-> humlor
  -> ljunghumla
  -> mörk jordhumla
  -> hushumla
  -> ängshumla
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR åkerhumlan HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:STEKLAR
HYMENOPTERA
FAMiLJ:   BiN 
   Apidae
SLÄKTE:      SOCiALA HUMLOR 
      Bombus
ART:         Åkerhumla
         Bombus pascuorum

 

 
 
...mer om steklar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> honungsbi
  -> getingar
  -> växtsteklar
    -> tallstekel

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se