copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

HYMENOPTERA - steklar
 
Omkring 8 000 av de ungefär 25 000 insektsarter som påträffats i Sverige hör till ordningen steklar. Här hittar man dels välbekanta figurer som getingar, myror, humlor, honungsbin och andra bin, dels lite mer "osynliga" insekter som till exempel de små dvärgsteklarna.
 
I gruppen parasitsteklar finns naturliga fiender till insekter och andra småkryp (bladlöss och mjöllöss till exempel). Parasitsteklarna lägger ägg på eller i andra insekter som sedan äts upp av stekellarven.
 
En del steklar är mest bekanta för sina larvbostäder eller galler. Undersidan av ekblad är ett ställe som uppskattas av äggläggande gallsteklar och där man alltså kan hitta flera exempel på gallbildningar. Runda röda galläpplen och platta, linsformade galler är resultatet av två vanliga stekelarters "åverkan" på ekbladet. Inuti gallen lever larven skyddat och med gallen själv som matförråd.
 
DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


HYMENOPTERA kommer från grekiskans:
 
'ymän (hymän) = tunn hud; membran
pteron (plural: ptera) = vinge
 
Namnet syftar förstås på den typiska stekelns fyra membrantunna vingar.
 
(Adjektivet 'ymenopteros - membranvingad - används för övrigt för första gången (om vad?) av författaren Lukianos någon gång på 100-talet e.Kr.)
 
STADiER: Steklarna hör till de insekter som har en
HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg -> larv -> puppa -> vuxen
 
ARTER MM:
 
växtsteklar
midjesteklar
  parasitsteklar
  gaddsteklar
Med omkring 8 000 arter är steklarna den största insektsordningen i Sverige. (Den största insektsordningen i världen är skalbaggarna.)
 
Steklarna delas in i två underordningar: växtsteklar och midjesteklar.
 

 
LARVER: Växtsteklarnas larver ser ut ungefär som fjärilslarver (vanligen med fler bukfötter) och lever ungefär som sådana.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Andra stekellarver som antingen lever "i maten" (t.ex. parasitsteklarnas larver vilka lever inne i andra insekter och spindlar) eller matas (getinglarver till exempel) saknar både fötter och ögon.
 
MATVANOR: Som fullbildade är de flesta steklar vegetarianer och äter t.ex. pollen och nektar, några är rovdjur och fångar andra insekter. Vuxna getingar föredrar sötsaker som nektar för egen del men fångar andra småkryp som de matar sina larver med. Myrorna skaffar sig mat på alla möjliga sätt: de odlar t.ex. svamp och håller bladlöss som husdjur för de smakliga exkrementernas - den s.k. honungsdaggens - skull.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
BiLDERNA: Bilderna högst upp på sidan:
till vänster en kortkindad vanlig geting av arten Vespula vulgaris
till höger en stackmyra Formica sp.
 

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi