Växtsteklar - Symphyta

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Växtsteklar
Symphyta
> 600 arter i Sverige
 
Växtsteklarna är steklar utan getingmidja. De flesta har mångledade trådlika antenner men antennerna kan också vara treledade med en sista lång led som hos borsthornsteklarna, försedda med en klubba i spetsen som hos klubbhornsteklarna eller sågade respektive fjäderlika som hos tallsteklarnas honor respektive hannar.
 
Många växtstekelhonor är försedda med en sågtandad äggläggare som de använder för att i växter såga små snitt där de kan lägga sina ägg.
 
En del vuxna växtsteklar lever delvis som rovdjur men mest äter de fullbildade växtsteklarna sådant som pollen, nektar och honungsdagg.
 
Som larver äter de allra flesta växtsteklar växter. De larver som lever utanpå växter liknar ofta fjärilslarver men har fler ben. Minst fem par bukfötter ska en stekellarv av den här typen ha. Växtstekellarver som lever inne i växter kan vara helt utan ben och åter andra ser mer ut som små sniglar.
 
En del växtsteklar kan då och då uppträda som skadedjur då hungriga larver kläcks i mängd och kaläter sina värdväxter. Några exempel är krusbärsstekeln som kan kaläta krusbärsbuskar och tallsteklar som kan knapra tallbarr.
 

 

 

Några växtsteklar - Symphyta:
 
  -> tallstekel
  -> röd tallstekel
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster)
ORDNiNG:STEKLAR
HYMENOPTERA
UNDERORDNiNG:   VÄXTSTEKLAR
   Symphyta
FAMiLJER i SVERiGE:      tallblomsteklar
      borsthornsteklar
      klubbhornsteklar
      bladsteklar
      barrsteklar
        -> tallstekel
        -> röd tallstekel
      spinnarsteklar
      halmsteklar
      vedsteklar (hornsteklar)
      halssteklar
      parasitväxtsteklar
      ormbunkssteklar
 
      Xyelidae
      Argidae
      Cimbicidae
      Tenthredinidae
      Diprionidae
        -> Diprion pini
        -> Neodiprion sertifer
      Pamphiliidae
      Cephidae
      Siricidae
      Xiphydriidae
      Orussidae
      Blasticotomidae