Tallstekel Diprion pini

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Tallstekel
Diprion sp.
längd ca 10 mm
hona
 
Den vanliga tallstekeln (Diprion pini och de liknande D. similis och D. ) hör till växtsteklarna, en grupp steklar som bland annat har det gemensamt att de saknar midja. Jämför midjemåttet hos den bastanta tallstekeln på bilden längst ner till vänster med en getingmidja till exempel!
 
Tallstekeln på bilderna är en hona. Könen kan man lätt skilja åt genom att titta på antennerna. Honorna (bild) har sågade antenner medan hannarna har mer fjäderlika antenner.
 
Hannen ståtar inte med extra yviga antenner utan anledning. De lär göra honom extra duktig på att uppfatta honornas feromonsignaler. Efter parningen lägger honan ägg. Med hjälp av sin äggläggare skär hon små snitt längs kanten av tallbarr och stoppar in äggen.
 
Som larv - blekt gulgrön och brunhövdad och med svarta fläckar på sin fjärilslarvlika kropp (D. pini) - lever tallstekeln på tallbarr.
 
Då och då kläcks det många hungriga tallstekellarver som sätter i sig så mycket barr att trädens tillväxt hämmas. Därför försöker skogsägare kontrollera tallsteklarna genom att utnyttja just deras alerta doftsinne och lura dem med feromonfällor.
 
Tallsteklar förekommer allmänt i hela landet.
 
(Några andra barrsteklar - familjen Diprionidae - som kan göra skada på tallskog är liten tallstekel Microdiprion pallipes och den rödbruna arten röd tallstekel Neodiprion sertifer.)
 

...mer om
barrsteklar
Diprionidae
 
röd tallstekel
KORT om VAR tallsteklar i släktet Diprion HÖR HEMMA
ORDNiNG:STEKLAR
HYMENOPTERA
UNDERORDNiNG:   VÄXTSTEKLAR
   Symphyta
FAMiLJ:      BARRSTEKLAR 
      Diprionidae
SLÄKTE:            TALLSTEKLAR
            Diprion