Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

honungsdagg


 
 
Bladlössens, mjöllössens, bladloppornas och andra floemdrickande växtsugares sockerhaltiga exkrementer. Äts av mängder av insekter, bl.a. myror, skalbaggar och guldögonsländor.

 
Se även:
 
floem
xylem

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se