copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Ängshumla
(Markhumla)
Bombus pratorum
 
Ängshumlorna hör till de minsta bland humlorna. Honan på bilderna är ungefär 1 cm. Honorna har blekgul halskrage och orange bakkroppsspets. Hos hannarna och ibland även honorna kan andra bakkroppsleden vara gul.
Arten är vanlig och finns i hela landet.
 
Mer
om
humlor.
 
 
Andra humlearter:
stor jordhumla
hushumla
ljunghumla
åkerhumla
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Bakben.
 

 
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG   MiDJESTEKLAR   Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)       (Aculeata)
ÖVERFAMiLJ         Bin            Apoidea
FAMiLJ             Samhällsbin               Apidae
UNDERFAMiLJ                  Humlor                  Bombinae
SLÄKTE                     Sociala humlor                     Bombus
ART                        Ängshumla                        Bombus pratorum

 
ANDRA STEKLAR:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
   HUMLOR:
 
stor jordhumla
hushumla
ljunghumla
 
   andra steklar
 
getingar
honungsbi
 
allmänt om insekter
insekternas morfologi - var har de fötterna?