Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

pollinerare


 
kommer från latinets
 
pollen = fint mjöl, stoft
 
Pollen, dvs ståndarmjöl, är blommornas hanliga fortplantningskroppar. Med djur, vind eller vatten förs de till pistillmärken där de börjar gro.
Bland insekter är till exempel humlor och andra bin och blomflugor goda pollinerare.
Ståndarmjöl ("frömjöl") innehåller protein och äts av många insekter.

 
Se även:
 
nektar

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se