copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

MECOPTERA
Näbbsländor
DET VETENSKAPLiGA NAMNET:


MECOPTERA
kommer från grekiskans
 
mäkos = längd
ptera = vingar
 
(Nej, klassisk grekiska använder inte bokstaven ä. Däremot har klassisk grekiska två bokstäver som oftast skrivs som e på svenska (epsilon (ε) och eta (η)). Här väljer jag att skilja dem åt (ä = eta, e = epsilon). Det blir lättare att hitta ordet i ett lexikon och när man läser texter på klassisk grekiska högt uttalar man eta (η) som ett svenskt ä och epsilon (ε) som e.)
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg => larv => puppa => imago
 
FAMiLJER & ARTER i SVERiGE: Två familjer och 5 arter i Sverige:
 • Panorpidae
  skorpionsländor
  4?
  Det svenska namnet syftar på att skorpionsländehannens parningstång får honom att likna en skorpion.
   
 • Boreidae
  snösländor
  2

VAR HiTTAR MAN DEM? Skorpionsländorna håller gärna till på ängsmark.
MATVANOR: Skorpionsländorna äter bl.a. insekter och sköljer ner det hela med nektar.
 
BiLDER: Bilden högst upp: en skorpionsländehona (Panorpa sp.)
 

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi