BiLDER LADDAS...


MECOPTERA - näbbsländor (skorpionsländor och snösländor) - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

 

MECOPTERA
Näbbsländor
DET VETENSKAPLiGA NAMNET:


MECOPTERA
kommer från grekiskans
 
mäkos = längd
ptera = vingar
 
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg => larv => puppa => imago
 
FAMiLJER & ARTER i SVERiGE: Två familjer och 5 arter i Sverige:
 • Panorpidae
  skorpionsländor
  4?
  Det svenska namnet syftar på att skorpionsländehannens parningstång får honom att likna en skorpion.
   
 • Boreidae
  snösländor
  2

VAR HiTTAR MAN DEM? Skorpionsländorna håller gärna till på ängsmark.
MATVANOR: Skorpionsländorna äter bl.a. insekter och sköljer ner det hela med nektar.
 
BiLDER: Bilden högst upp: en skorpionsländehona (Panorpa sp.)
 

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 
KÄLLOR MM:
 
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se