copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
EPHEMEROPTERA
Dagsländor i Sverige
 
Dagsländor är små insekter med - som fullbildade - två ganska stora framvingar och två mycket mindre - eller inga - bakvingar. De har två korta borstlika antenner och två eller tre långa ändspröt. Frambenen är längre än de övriga fyra benen. Dagsländor har två fasettögon och tre punktögon (oceller). En del hannar har tvådelade fasettögon där den övre delen utgörs av ett s.k. turbanöga (syns på bilden ovan, lilla bilden längst ner till vänster). Larvtiden tillbringar dagsländorna i vatten.
 
DET VETENSKAPLiGA NAMNET:
EPHEMEROPTERA kommer från grekiskans
 
ephämeros = kortlivad, som lever bara en dag ('ämera = dag)
ptera = vingar
 
och syftar på dagsländornas korta tillvaro som fullbildade sländor.
VAR HiTTAR MAN DEM? Vid vatten!
 
STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
===> ofullständig förvandling
 
ägg -> larv -> subimago -> imago
 
Subimago-stadiet är unikt för dagsländorna. Subimagon ser ut ungefär som imagon. Dagsländorna är de enda insekter som ömsar hud med helt utvecklade vingar.
 
ARTER i SVERiGE: ca 60 i Sverige
 
FAMiLJER i SVERiGE:
 
 • Ephemeridae - sanddagsländor
  4
 • Siphlonuridae - simdagsländor
  10
 • Heptageniidae - forsdagsländor
  7
 • Caenidae - slamdagsländor
  8
 • Ephemerellidae - strömdagsländor
  3
 • Baetidae - ådagsländor
  20
 • Leptophlebiidae - starrdagsländor
  5
 • Prosopistomatidae - skölddagsländor
  1

ÄGG: Äggen läggs i vatten.
 
LARVER: Larverna lever i vatten.
 
ViNGAR: Framvingarna är stora, bakvingarna små och saknas ibland helt.
 
MATVANOR: Dagsländorna äter ingenting som subimago och imago. I larvstadet äter dagsländorna bl.a. alger och multnande växtdelar.
 
ALLMÄNT om iNSEKTER: --> allmänt om insekter
--> morfologi
--> hemimetabol utveckling
KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter och familjer kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.