ETYMOLOGi FÖR ENTOMOLOGER
LiTEN ETYMOLOGiSK ORDBOK
SLÅ UPP VARiFRÅN
iNSEKTERNAS VETENSKAPLiGA NAMN KOMMER & VAD DE BETYDER.
VARiFRÅN KOMMER t ex ORDET DiPTERA?

 
   
 
(Bara "konstiga ord" (latin, latiniserad grekiska) som har med insekter att göra. Till "ordboken" leder f.ö. alla icke understrukna länkar som ser ut så här: diptera (med extra stort avstånd mellan bokstäverna); understrukna länkar leder till text- och bildsidor)
 

 
OBS! Ett ord i taget!
 
Liten norsk/dansk-svensk småkrypsordlista
 

 
Om du vill söka efter information om insekter, text- och bildsidor och sådant som har med insekternas liv att göra är det bättre att använda  SNABBSÖK