Bredkantskinnbagge Coreus marginatus

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Coreus marginatus

Coreus marginatus är en av ungefär tio arter bredkantskinnbaggar som påträffats i Sverige.
 
Coreus marginatus är brun, har 4-ledade antenner med mörkt sista segment och mellan antennerna har den två små "horn". Coreus marginatus kan bli en dryg centimeter lång. Den hör till de skinnbaggar som gärna flyger.
 
Ett svenskt namn som förekommer här och var är stort kantstinkfly.
 
Arten hör till vegetarianerna bland skinnbaggarna; Coreus marginatus suger med hjälp av sin sugsnabel (bilder längst ner) i sig växtsafter och uppges föredra syror (ängssyra t.ex.) och skräppor.
 
Som andra skinnbaggar har Coreus marginatus en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 


mer om...
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Eurydema oleracea
 
SKÖLDSKiNNBAGGAR
  Eurygaster testudinaria
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
Piesmatidae
  Piesma maculatum
 
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
  grankottskinnbagge
  Gastrodes abietum
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
ÄNGSSKiNNBAGGAR
Miridae
  Rhabdomiris striatellus
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG/UNDERORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       BREDKANTSKiNNBAGGAR     Coreidae
ART                 Coreus marginatus