copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Starrbärfis
Eurygaster testudinaria
ca 10 mm
 
Eurygaster testudinaria trivs i fuktiga marker bland starr och tåg. En liknande art (Eurygaster maura) vill däremot har det torrt och varmt.
 
Eurygaster testudinaria är en av de cirka fem arter sköldskinnbaggar (Scutelleridae) som påträffats i Sverige.

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Eurydema oleracea
 
KÖLSKiNNBAGGAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
  --> Piesma maculatum
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       SKÖLDSKiNNBAGGAR     Scutelleridae
ART         STARRBÄRFiS        Eurygaster testudinaria