Rödbent stinkfly Pentatoma rufipes
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rödbent stinkfly/bärfis
Pentatoma rufipes
larv
  --> imago (fullbildad)
 
Den rödbenta bärfisen Pentatoma rufipes dricker både växtsafter och andra småkryp. Här har bärfislarven fått tag i en lindmätarlarv som den suger ur med sin sugsnabel. När sugsnabeln inte används ligger alla mundelar på plats inne i den ledade skidan (ombildad underläpp, labium) och alltihop hålls bakåtriktat under kroppen.
 
Bärfisar och andra insekter går igenom flera larvstadier och måste ömsa hud för att kunna växa. Hos bärfisarna, som genomgår en ofullständig förvandling (inget puppstadium), utvecklas vingarna successivt och i det sista larvstadiet syns ett par tydliga vingsäckar (bilden). Som fullbildad har Pentatoma rufipes vingar som täcker hela bakkroppen. Längst ner till vänster finns en bild på ett tomt larvskal som en Pentatoma rufipes krängt av sig. (Det larvhuden hänger i är inte spindelnät utan trådar som horder av fjärilslarver lämnat efter sig.)
 
Bilder på en insekt (trollslända) som kliver ur sin sista larvhud finns här.
En annan bärfis som lever som rovdjur är Picromerus bidens.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> grön bärfis
  --> rödbent stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Zicrona caerulea
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion