Blå rovbärfis Zicrona caerulea

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blå rovbärfis
Zicrona caerulea
7-8 mm
 
Zicrona caerulea är en av de ungefär 30 arter bärfisar - Pentatomidae - som påträffats i Sverige.
Zicrona caerulea är metallglänsande i grönt eller blått. Som de flesta av bärfisarna i familjen Pentatomidae har den en stor trekantig skutell. På var sida om den ligger framvingarna med läderartad inre halva. Vingarnas yttre tunna och genomskinliga del ligger omlott över bakkroppsspetsen bakom skutellen.
 
Zicrona caerulea hör till rovdjuren bland skinnbaggarna och suger med hjälp av sin sugsnabel i sig andra småkryp som till exempel skalbaggslarver. Andra bärfisar som lever helt eller delvis som rovdjur är till exempel rödbent stinkfly och Picromerus bidens.
 
Som andra skinnbaggar har Zicrona caerulea en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna som från början är helt vinglösa växer och ömsar hud ett antal gånger och efter varje hudömsning anas mer av den fullbildade bärfisens vingar. Bilder på andra bärfislarver finns här.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> grön bärfis
  --> rödbent stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Chlorochroa juniperina
  --> Chlorochroa pinicola
  --> strimlus
  --> Graphosoma lineatum
  --> rapssugare
 
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> Lygaeus equestris
  --> grankottskinnbagge
  --> Gastrodes abietum
   björkfröskinnbagge
   Kleidocerys resedae
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
ängsskinnbaggar
  Rhabdomiris striatellus
 
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:       Pentatomoidea
FAMiLJ:      Bärfisar      Pentatomidae
ART                  Zicrona caerulea