copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Birkefrøtæge
Kleidocerys resedae
ca 4-5 mm
 
Kleidocerys resedae är en liten fröskinnbagge med nästan helt genomskinliga vingar.
 
Kleidocerys resedae suger likt många andra skinnbaggar växtsafter. Kleidocerys resedae hämtar sin näring huvudsakligen från björkfrö.
 
Kleidocerys resedae håller till i södra delen av landet.
 
I Europa finns ytterligare tre arter i samma släkte.
 

mer om...
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
 
grankottskinnbagge
 

mer om...
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Zicrona caerulea
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
MÅLLSKiNNBAGGAR
Piesmatidae
  Piesma maculatum
ÄNGSSKiNNBAGGAR
  Rhabdomiris striatellus
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG/UNDERORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       FRÖSKiNNBAGGAR     Lygaeidae
ART                 Kleidocerys resedae