copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Bukprickig björkbärfis
Elasmucha fieberi
ca 7 mm
 
Elasmucha fieberi är mörkare än Elasmucha grisea och har helsvarta antenner. På halssköldens båda framhörn finns en liten, ljus och spetsig "tand".
 
Precis som övriga arter i släktet Elasmucha vaktar Elasmucha fieberi sina ägg och små larver.
 
Elasmucha fieberi är en av åtta arter kölskinnbaggar (tidigare taggbärfisar) som påträffats i Sverige.
 
i samma släkte:
  Elasmucha grisea
 
FLER KÖLSKiNNBAGGAR:
  Elasmucha grisea
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
 
 

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  rapssugare
  Eurydema oleracea
  Zicrona caerulea
 
KÖLSKiNNBAGGAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
  grankottskinnbagge
  björkfröskinnbagge
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
 --> Piesma maculatum
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       KÖLSKiNNBAGGAR
    TAGGBÄRFiSAR
     Acanthosomatidae
ART         BUKPRiCKiG BJÖRKBäRFiS        Elasmucha fieberi