Rapssugare Eurydema oleracea

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

Rapssugare
Eurydema oleracea
ca 7 mm
 
Rapssugare (Eurydema oleracea) är en av cirka 30 arter bärfisar i familjen Pentatomidae som påträffats i Sverige.
 
Rapssugare är glänsande gröna eller grönblå med vita, ljusgula eller röda detaljer.
 
En del skinnbaggar är rovdjur (somliga, som t.ex. näbbskinnbaggen Anthocorus nemorum, används rentav som bladlusbekämpare) men rapssugare är mest intresserade av växtsafter och dem sörplar rapssugare helst från korsblommiga växter som kål och raps.
 
Rapssugare (Eurydema oleracea) förekommer allmänt i större delen av landet.
 


mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  rödbent stinkfly
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  Zicrona caerulea
 
 
SKÖLDSKiNNBAGGAR
  Eurygaster testudinaria
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
FRÖSKiNNBAGGAR
  grankottskinnbagge
  Gastrodes abietum
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
  --> Piesma maculatum
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       BÄRFiSAR     Pentatomidae
ART         RAPSSUGARE        Eurydema oleracea