Allmänt näbbstinkfly (Allmän näbbskinnbagge) Anthocoris nemorum

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Allmänt näbbstinkfly
Allmän näbbskinnbagge
Anthocoris nemorum
imago
ca 4 mm
 
Allmänt näbbstinkfly är en allätare som då och då kan ta sig en slurk växtsaft men som mest är vittberömd och uppskattad som "skadedjursbekämpare" i bland annat fruktodlingar. Helst och mest sätter den nämligen i sig småkryp av allehanda slag. Den sticker in sin sugsnabel i bladlöss, skalbaggslarver, spinnkvalster och annat och suger ur dem. På bilderna ses en vuxen näbbskinnbagge äta en bladluslarv medan de larver som inte spetsats flyr för sina liv.
 
Allmän näbbskinnbagge är mycket vanlig och finns i hela landet.
 
Som andra skinnbaggar har allmän näbbskinnbagge en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna ser ut ungefär som små vuxna men har inga synliga vingar från början. Näbbskinnbaggar växer på samma sätt som andra insekter: de ömsar hud några gånger under larvperioden. Först efter sista hudömsningen är näbbskinnbaggens vingar fullt utvecklade. Allmän näbbskinnbagge övervintrar som vuxen.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
 bärfisar Pentatomidae
   --> vanlig bärfis
   --> grön bärfis
   --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
   --> Picromerus bidens
   --> Zicrona caerulea
   --> Chlorochroa pinicola
   --> Chlorochroa juniperina
   --> strimlus
   --> Graphosoma lineatum
 
 taggbärfisar Acanthosomatidae
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Acanthosoma haemorrhoidale
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> Lygaeus equestris
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
markskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
  --> Gastrodes abietum
 
ängsskinnbaggar
   Rhabdomiris striatellus
 
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
KORT om VAR allmän näbbskinnbagge hör hemma
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
FAMiLJ:      Näbbskinnbaggar      Anthocoridae
ART         Allmänt näbbstinkfly
         Allmän näbbskinnbagge
         Anthocoris nemorum