Mindre gräsbärfis Neottiglossa pusilla
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Mindre gräsbärfis
Neottiglossa pusilla
ca 5 mm
 
Neottiglossa pusilla är en liten, ungefär fem millimeter lång bärfis. På bilderna klänger den omkring i kruståtel. Neottiglossa pusilla är brun med en ljus mittstrimma på halssköld och skutell. De två sista antennsegmenten är mörka, de tre övriga har samma ljusbruna färg som benen. Neottiglossa pusilla är en av de knappt 30 arter bärfisar - Pentatomidae - som påträffats i Sverige. Som andra skinnbaggar har Neottiglossa pusilla en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
 bärfisar Pentatomidae
   --> vanlig bärfis
   --> grön bärfis
   --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
   --> Picromerus bidens
   --> Rhacognathus punctatus
   --> Troilus luridus
   --> Zicrona caerulea
   --> rapssugare
   --> Chlorochroa pinicola
   --> Chlorochroa juniperina
   --> strimlus Graphosoma lineatum
 
 taggbärfisar Acanthosomatidae
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Acanthosoma haemorrhoidale
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> grankottskinnbagge
  --> björkfröskinnbagge
 
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
 
ängsskinnbaggar
  Rhabdomiris striatellus
 
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
 
vattenskorpioner
  --> stavliknande vattenskorpion

 
 
KORT om VAR Neottiglossa pusilla hör hemma
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   Bärfisartade skinnbaggar   Pentatomoidea
FAMiLJ:      Bärfisar      Pentatomidae
ART         Mindre gräsbärfis         Neottiglossa pusilla

 
 
 
Dansk: præstetæge