Hagtornsbärfis Acanthosoma haemorrhoidale

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Hagtornsbärfis
Acanthosoma haemorrhoidale
ca 15 mm
 
Stor och färgglad i rött och grönt är den bredaxlade taggbärfisen Acanthosoma haemorrhoidale som hör till skinnbaggefamiljen kölskinnbaggar (tidigare taggbärfisar) - Acanthosomatidae. Den trekantiga skutellen är grön och mörkpunkterad, "axlarna" och bakre delen av halsskölden rödfärgade och antennerna har ett långt första antennsegment som når en bra bit framför huvudet.
 
På engelska kallas den här skinnbaggen för Hawthorn shieldbug och hagtorn lär höra till favoritfödan.
 
Som andra skinnbaggar har Acanthosoma haemorrhoidale en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
fler kölskinnbaggar
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
 bärfisar Pentatomidae
   --> vanlig bärfis
   --> grön bärfis
   --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
   --> Picromerus bidens
   --> Troilus luridus
   --> Rhacognathus punctatus
   --> Zicrona caerulea
   --> rapssugare
   --> Chlorochroa pinicola
   --> Chlorochroa juniperina
   --> Neottiglossa pusilla
 taggbärfisar Acanthosomatidae
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbaggar
   --> Eurygaster testudinaria
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
fröskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
   björkfröskinnbagge
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   Bärfisartade skinnbaggar   Pentatomoidea
FAMiLJ:      Kölskinnbaggar
      Taggbärfisar
      Acanthosomatidae
ART         Hagtornsbärfis         Acanthosoma haemorrhoidale

 
 
 
Danska: stor løvtæge