copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Trädrovbärfis
Troilus luridus
ca 10-11 mm
 
Troilus luridus är blekt brun, full med svarta "prickar" och har dessutom mörkare, bronsfärgade partier på bl.a. huvudet och halssköldens främre del. Fjärde antennleden är delvis gul.
 
Troilus luridus suger växtsafter från olika Salix-arter.
 
Troilus luridus är en av de cirka 30 arter bärfisar - Pentatomidae - som påträffats i Sverige. Flera av dem är bruna (eller pointillistiskt bruna), bl.a. Pentatoma rufipes, Rhacognathus punctatus och Picromerus bidens. (Den vanliga bärfisen ser ut så här.)
 

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  Rhacognathus punctatus
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
 --> strimlus
 --> Graphosoma lineatum
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  rapssugare
  Eurydema oleracea
  Zicrona caerulea
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
ÄNGSSKiNNBAGGAR
  Rhabdomiris striatellus
 
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
 --> riddarskinnbagge
 --> Lygaeus equestris
  grankottskinnbagge
  Gastrodes abietum
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
 --> Piesma maculatum
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       BÄRFiSAR     Pentatomidae
ART                 Troilus luridus