copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.seRhabdomiris striatellus
imago 7-8 mm
imago och larv
 
Rhabdomiris striatellus är en av över 200 arter ängsskinnbaggar - Miridae -som påträffats i Sverige.
 
Den sista avsmalnande delen av det läderartade vingpartiet är gul med svart spets.
 
Rhabdomiris striatellus håller till på ek.
 
Som andra skinnbaggar har Rhabdomiris striatellus en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 


mer om...
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  Rhacognathus punctatus
  Troilus luridus
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Eurydema oleracea
 
SKÖLDSKiNNBAGGAR
  Eurygaster testudinaria
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
  Elasmucha fieberi
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
Piesmatidae
  Piesma maculatum
 
FRÖSKiNNBAGGAR
  grankottskinnbagge
  björkfröskinnbagge
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
kort om var Rhabdomiris hör hemma
ORDNiNG/UNDERORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       ÄNGSSKiNNBAGGAR     Miridae
ART                 Rhabdomiris striatellus