BiLDER LADDAS...


Picromerus bidens - text och bild
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Picromerus bidens
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
?
Picromerus bidens
 
Picromerus bidens är en av de ungefär 30 arter bärfisar som påträffats i Sverige. Picromerus bidens är brun med orangeaktiga detaljer, bl.a. skutellens bakre spets. Samma färger men annorlunda form på halsskölden har rödbent stinkfly.
 
Picromerus bidens är huvudsakligen rovdjur och suger med hjälp av sin sugsnabel i sig småkryp som larver av skalbaggar och fjärilar.
 
Som andra skinnbaggar har Picromerus bidens en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. De från början vinglösa larverna genomgår flera stadier med hudömsning emellan.
 

--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> Dolycoris baccarum
  --> grönt stinkfly
  --> Palomena prasina
  --> rödbent stinkfly
  --> Pentatoma rufipes
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Chlorochroa pinicola
  --> Chlorochroa juniperina
  --> strimlus
  --> Graphosoma lineatum
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
  --> Eurydema oleracea
 
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
 
 taggbärfisar Acanthosomatidae
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> Lygaeus equestris
  --> grankottskinnbagge
  --> Gastrodes abietum
  --> björkfröskinnbagge
  --> Kleidocerys resedae
 
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
 
ängsskinnbaggar
  Rhabdomiris striatellus
 
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
  --> Anthocoris nemorum
 
skräddare
  --> skräddare
 
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion
  --> Ranatra linearis

 
 
iNSEKTSORDNiNG:skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   "bärfis-typ"   Pentatomoidea
FAMiLJ:      bärfisar      Pentatomidae
ART         ?         Picromerus bidens

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
denna bild copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se