Smalkantskinnbaggen Myrmus miriformis

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
?
Myrmus miriformis
 
En av de ungefär tio arter smalkantskinnbaggar som påträffats i Sverige. Hannen kan vara brun eller grön. Myrmus miriformis har oftast korta vingar, alltid framvingar med röda vingribbor och är som fullbildad en knapp centimeter lång.
 
Arten hör till vegetarianerna bland skinnbaggarna; den suger med hjälp av sin sugsnabel ur växter. Myrmus miriformis sägs inrikta sig mest på gräsfrö.
 
Som andra skinnbaggar har Myrmus miriformis en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
--> mer om skinnbaggar.
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar
  --> vanlig bärfis
  --> grönt stinkfly
  --> rödbent stinkfly
  --> Picromerus bidens
  --> Chlorochroa juniperina
  --> Chlorochroa pinicola
  --> Neottiglossa pusilla
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
  --> Elasmucha grisea
  --> Elasmucha fieberi
sköldskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
bredkantskinnbagge
  --> Coreus margnatus
fröskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
skräddare
  --> skräddare
vattenskorpioner
  --> stavliknande vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:  skinnbaggar
  HETEROPTERA
FAMiLJ:     smalkantskinnbaggar     Rhopalidae
ART      ?        Myrmus miriformis