- Chlorochroa juniperina

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Grön enbärfis
Chlorochroa juniperina

 
Chlorochroa juniperina är en av de cirka 30 arter bärfisar - Pentatomidae - som påträffats i Sverige och en av två "svenska" arter i släktet Chlorochroa.
 
Chlorochroa juniperina är grön med gul kant och hittas - precis som artepitetet juniperina påstår - på enbuskar. (Den kan förstås sitta på annat också.)
 
Precis som andra skinnbaggar har Chlorochroa juniperina en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago.
 
i samma släkte:
  --> Chlorochroa pinicola
 
andra gröna bärfisar:
  --> grönt stinkfly
 
andra bärfisar som trivs på enbuskar:
  --> Cyphostethus tristriatus
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
 bärfisar Pentatomidae
   --> vanlig bärfis
   --> grön bärfis
   --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
   --> Picromerus bidens
   --> Troilus luridus
   --> Rhacognathus punctatus
   --> Zicrona caerulea
   --> rapssugare
   --> Chlorochroa pinicola
   --> strimlus Graphosoma lineatum
   --> Neottiglossa pusilla
 
 taggbärfisar Acanthosomatidae
   --> Cyphostethus tristriatus
   --> Acanthosoma haemorrhoidale
   --> Elasmucha grisea
   --> Elasmucha fieberi
 
sköldskinnbagge
  --> Eurygaster testudinaria
 
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
 
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
 
fröskinnbaggar
  --> riddarskinnbagge
  --> grankottskinnbagge
  --> björkfröskinnbagge
 
mållskinnbaggar
 --> Piesma maculatum
 
ängsskinnbaggar
  Rhabdomiris striatellus
 
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
 
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
KORT om VAR Chlorochroa juniperina hör hemma
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:       Pentatomoidea
FAMiLJ:      Bärfisar      Pentatomidae
ART                  Chlorochroa juniperina

 
 
 
Danska: enebærbredtæge