Brokig enbärfis Cyphostethus tristriatus
denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Brokig enbärfis
Cyphostethus tristriatus
 
Brokig enbärfis Cyphostethus tristriatus är en av knappt tio arter kölskinnbaggar (tidigare taggbärfisar) - Acanthosomatidae - som påträffats i Sverige. På danska heter den slank enebærtæge och det säger det mesta om var den håller till. Den ska också ha observerats under näringssök på cypresser.
 
Som andra skinnbaggar har Cyphostethus tristriatus en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna som från början är helt vinglösa växer och ömsar hud ett antal gånger och efter varje hudömsning anas mer av den fullbildade bärfisens vingar. Bilder på andra bärfislarver finns här.
 
Andra bärfisar som trivs på enbuskar:
Chlorochroa juniperina
 
 
--> mer om skinnbaggar
 
ANDRA SKiNNBAGGAR
--> bärfisar (Pentatomoidea)
  --> vanlig bärfis
  --> grön bärfis
  --> rödbent stinkfly
    --> rödbent stinkfly - larv
  --> Picromerus bidens
  --> Troilus luridus
  --> Rhacognathus punctatus
  --> Zicrona caerulea
  --> rapssugare
sködskinnbaggar
  --> Eurygaster testudinaria
taggbärfisar
  --> Acanthosoma haemorrhoidale
  --> Cyphostethus tristriatus
smalkantskinnbaggar
  --> Myrmus miriformis
bredkantskinnbaggar
  --> Coreus marginatus
fröskinnbaggar
  --> grankottskinnbagge
   björkfröskinnbagge
mållskinnbaggar
  --> Piesma maculatum
näbbskinnbaggar
  --> allmän näbbskinnbagge
vattenskorpioner
  --> vattenskorpion

 
 
iNSEKTSORDNiNG:Skinnbaggar
HETEROPTERA
ÖVERFAMiLJ:   Bärfisartade skinnbaggar   Pentatomoidea
FAMiLJ:      Kölskinnbaggar
      Taggbärfisar
      Acanthosomatidae
ART         Brokig enbärfis         Cyphostethus tristriatus

 
 
 
Danska: slank enebærtæge