copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Mindre rovbärfis
Rhacognathus punctatus
ca 7-8 mm
 
Rhacognathus punctatus är gulbrun med mängder av små svarta gropar. På bl.a. huvud, halssköld och skutell finns bronsfärgade partier. På benen har Rhacognathus punctatus ljusa strumpor (ringar på skenbenen) och över halsskölden löper en ljusare, längsgående strimma. Det finns flera bruna (eller pointillistiskt bruna) bärfisar, bl.a. Troilus luridus, Pentatoma rufipes och Picromerus bidens.
 
Rhacognathus punctatus är en av de cirka 30 arter bärfisar (Pentatomidae) som påträffats i Sverige. (Den vanliga bärfisen ser ut så här.)
 

mer om...
 
SKiNNBAGGAR
Heteroptera
 
BÄRFiSAR
Pentatomidae
  bärfis
  Dolycoris baccarum
  Troilus luridus
  grön bärfis
  Palomena prasina
  Chlorochroa pinicola
  Chlorochroa juniperina
 --> strimlus
 --> Graphosoma lineatum
  Neottiglossa pusilla
  Pentatoma rufipes
  Pentatoma rufipes
  Picromerus bidens
  Zicrona caerulea
  rapssugare
  Eurydema oleracea
 
TAGGBÄRFiSAR
Acanthosomatidae
  Acanthosoma haemorrhoidale
  Cyphostethus tristriatus
  Elasmucha grisea
 
SMALKANTSKiNNBAGGAR
Rhopalidae
  Myrmus miriformis
 
BREDKANTSKiNNBAGGAR
Coreidae
  Coreus marginatus
 
MÅLLSKiNNBAGGAR
 --> Piesma maculatum
 
ÄNGSSKiNNBAGGAR
  Rhabdomiris striatellus
 
FRÖSKiNNBAGGAR
Lygaeidae
 --> riddarskinnbagge
 --> Lygaeus equestris
  grankottskinnbagge
  Gastrodes abietum
  björkfröskinnbagge
  Kleidocerys resedae
 
NÄBBSKiNNBAGGAR
Anthocoridae
  allmän näbbskinnbagge
  Anthocoris nemorum
 
VATTENYTLEVANDE SKiNNBAGGAR
  skräddare
  Gerridae
 
 
VATTENSKiNNBAGGAR
  vattenskorpion
  Ranatra linearis

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG SKiNNBAGGAR Heteroptera
FAMiLJ       BÄRFISAR     Pentatomidae
ART         Mindre rovbärfis        Rhacognathus punctatus