copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
iNSEKTER i Sverige - bilder och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
iNSEKTSORDNiNGAR i SVERiGE
antal kända arter per insektsordning
 
Myrorna hör till den största insektsordningen i Sverige - STEKLARNA.
 

STEKLAR - 7 728

TVÅViNGAR - 6 690

SKALBAGGAR - 4 456

FJÄRiLAR - 2 697

VÄXTSUGARE - 1 140

SKiNNBAGGAR - 593

HOPPSTJÄRTAR - 245

NATTSLÄNDOR - 222

KÄKLÖSS - 154

TRiPSAR - 103

NÄTViNGAR - 63

STÖVSLÄNDOR - 62

DAGSLÄNDOR - 58

TROLLSLÄNDOR - 56

LOPPOR - 56

HOPPRÄTViNGAR - 38

BÄCKSLÄNDOR - 37

LÖSS - 19

KACKERLACKOR - 7

VRiDViNGAR - 7

LARVBORSTSVANSAR - 5

VATTENNÄTViNGAR - 5

NÄBBSLÄNDOR - 5

HALSSLÄNDOR - 4

TVESTJÄRTAR - 4

TREVFOTiNGAR - 4

HOPPBORSTSVANSAR - 3

SiLVERBORSTSVANSAR - 3


 
 
KÄLLOR MM:
  1. Uppgifterna om antal arter kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.

 
Sidan gjordes av
 

 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se