Broms - Tabanus, Hybomitra

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  bromsar i gruppen
Tabanini 

De riktigt stora arterna i familjen bromsar - Tabanidae - hör hemma i släktena Tabanus och Hybomitra. Bland dem hittar man till exempel fäbromsen Tabanus bovinus, den liknande Tabanus sudeticus och renbromsen Hybomitra tarandina - allihop jättar bland flugorna med sina ungefär 25 millimeter från frons till bakkroppsspets. Lite mindre är den mycket vanliga gråbromsen Tabanus bromius.
 
Arter i gruppen Tabanini har glasklara vingar, en kropp som vanligtvis är grå och/eller brun och på bakkroppen finns ofta, precis som hos de mindre bromsarterna regnbroms och blinning, en mittlinje av ljusare trianglar.
Fasettögonen är stora och korsas hos många av arterna av ett eller flera band. En del Hybomitra-arter har ordenligt håriga ögon. Många av arterna är svåra att skilja på, och en och samma art kan variera en del.
 
Bromsarnas ägg ser ut så här.
 
mer om familjen bromsar (Tabanidae)
 
Som alla tvåvingar genomgår bromsar en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. De rovlevande larverna är spetsiga i båda ändar, försedda med ett kort andningsrör i bakändan och lever i fuktig jord eller i vatten.
 
Strandnära betesängar är en av bromsarnas favoritbiotoper.
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   FLUGOR   Brachycera
GRUPP      LÄGRE FLUGOR      Orthorrhapha
FAMiLJ          BROMSAR         Tabanidae
                     Tabanini

 
Andra arter i familjen bromsar - Tabanidae:
 
regnbroms
blinning
 

 
 

 
ANDRA FLUGOR
  -> blomflugor
    -> blomflugan Episyrphus balteatus
  -> bromsar
    -> regnbroms
    -> blinning
  -> allmän köttfluga
  -> spyflugor
 
fler FLUGOR i menyn till vänster
 
Några andra iNSEKTER som suger blod:
 
  -> stickmyggor
    -> stickmyggor/Culicinae
  -> svidknott
  -> knott
  -> regnbroms
  -> blinning
 
Den blodsugande fästingen är ett kvalster och hör hemma bland spindeldjuren.