Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

orthorrhapha


 
kommer från grekiskans
 
orthos = rak, rät
'rafä = söm
 
Orthorrhapha är den vetenskapliga benämningen på de lägre flugorna, en grupp flugor som tillhör underordningen flugor (Brachycera). Ordet syftar på utseendet hos det utgångshål som bildas när flugan tar sig ut ur puppan.

 
Se även:
 
cyclorrhapha

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se