Spyflugor - Calliphoridae

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Det finns ca 50 arter spyflugor i Sverige och många är lika och svåra att skilja åt.
 
Några vanliga spyflugor
 • blå spyfluga
  Calliphora vomitoria
  Den blå spyflugan har ett antal dubbelgångare som skiljer sig åt på små detaljer, C. vomitoria ska till exempel ha mörka kinder till skillnad från den rödkindade C. vicina.
 • guldflugor
  Lucilia-arter
  I släktet Lucilia finns flera liknande ofta grönglänsande arter.
 • vindsflugan
  Pollenia rudis
  Mest känd för att övervintra på vindar är den här flugan som har gulhårig mellankropp och svartgrå bakkropp. Även den har ett antal dubbelgångare som skiljer sig åt på små detaljer som ett och annat borst.
Ibland räknas köttflugorna in i samma familj.

 
Som andra tvåvingar har spyflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago. Utvecklingen från ägg till larv går snabbt. Tiden varierar mellan arterna och beror också av temperaturen, men några timmar mellan äggläggning och kläckning är vanligt.
 
Spyflugornas larver kallas ibland "köttmaskar".
 

 
Spyflugor
Calliphoridae
ca 50 arter i Sverige
 
  Flugor i läkekonstens tjänst!?
 
Spyflugor är ganska stora, runda och ofta metallglänsande i grönt eller blått. Fullbildade spyflugor flyger från tidig vår till sen höst och ibland kan övervintrande flugor kvickna till någon varm vinterdag.
 
Allt som ser ut som spyflugor är inte spyflugor för det finns en och annan fluga som är väldigt lik en typisk spyfluga men som räknas till husflugorna (Muscidae). För att skilja dem åt får man kika efter en borstkam, ungefär vid haltererna, som finns hos spyflugorna men inte hos husflugorna. I vissa fall ska det också gå bra att titta på ansiktsfärgen!
 
De vuxna spyflugorna äter sådant som nektar, honungsdagg och lite färsk spillning och köttsaft då och då. De äter på samma sätt som många andra småkryp genom att lösa upp födan med matsmältningsvätska så att de kan suga den i sig.
 
Som larver lever en del spyflugor av multnande växter men de flesta föredrar föda från djurriket och spyflugornas larver hör till de småkryp som är med och snabbt röjer undan döda djur. En spyfluga, lär Linné ha sagt, kan äta en häst lika snabbt som ett lejon.
 
 
FLUGOR som sjukvårdare?!
 
Larverna av vissa spyflugor och köttflugor används faktiskt också inom sjukvården, där larvernas uppgift helt enkelt är att rengöra sår. Larverna rensar undan död vävnad och utsöndrar ämnen som har en hämmande inverkan på bakterier. Det är en gammal metod som börjat användas på nytt och som verkar fungera förträffligt även där andra metoder fallerat. Metoden används på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och där odlar man också fluglarver som säljs till andra sjukhus. Mer om detta kan man hitta genom en sökning på till exempel "debridering med fluglarver" eller "maggot debridement therapy".
 TVÅViNGAR
FLER FLUGOR:
 
  Bromsar
     Fäbromsar
     Blinning
     Regnbroms
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Parasitflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis sp.
fler flugor under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster


TVÅViNGAR
MYGGOR
 
Stickmyggor
     myggbett
svidknott
hårmyggor
fjärilsmyggor
harkrankar


 
KORT OM VAR SPYFLUGORNA HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         spyflugor         Calliphoridae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi