Flyttblomfluga


Episyrphus balteatus
 

 
Ofarlig bladlusfrossare!
 
(Den här flugan är iNTE en "skadeinsekt" som man skulle kunna tro när man ser den under rubriken "Skadegörare i trädgården" på omslaget till en nyutkommen bok.)
 
[Sorgmyggor, som gärna håller till kring blomkrukor, kallas ofta, felaktigt, för "blomflugor".]


Blomflugan Episyrphus balteatus hör till de insekter som gärna flyttar långt. De samlas ofta i stora vandringssvärmar, kan flyga mer än 10 mil på en dag och lyckas, förvånande nog, alltid få någon att tro att det är getinginvasion på gång.
 
Som vuxen äter Episyrphus balteatus nektar och pollen och gör nytta som pollinerare.
 
Som larv äter den bladlöss med god aptit. Ca 100 bladlöss om dagen lär blomflugelarven kunna sätta i sig under sin hungrigaste period.
 
Blomflugorna äter på samma sätt som övriga tvåvingar: de suger i sig födan. Det som inte redan är drickbart görs flytande med hjälp av matsmältningsvätskor.
 
Som alla tvåvingar har blomflugorna en holometabol utveckling: ägg - larv - puppa - imago.
 
En klickning på de svenska namnen leder till avsnitt om respektive ämne, en klickning på det vetenskapliga leder till förklaring i ORDBOKEN
 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
 Brachycera
GRUPP:    högre flugor  Cyclorrhapha
FAMiLJ:      blomflugor   Syrphidae
ART:        flyttblomfluga     Episyrphus balteatus

 
 
 
fler blomflugor
blomflugor
 
     kärrblomflugor
     flyttblomfluga
     Episyrphus balteatus
     fönsterblomfluga
     Volucella pellucens
     slamblomflugor
     Eristalis

 
KÄLLOR
 
Uppgiften om antal arter i Sverige kommer från Sveriges Entomologiska Förenings hemsida.
 
Uppgiften om långflyg hos Episyrphus balteatus kommer från LA LUTTE BIOLOGIQUE (den sidan finns inte längre)
 
TVÅViNGAR - introduktion
FLUGOR - LiSTA ÖVER FAMiLJER i SVERiGE
Mer om flugor hittar du under rubriken i menyn till vänster! För muspekaren över plustecknet.
 
getingar
Allmänt om insekter
Insekternas morfologi