Köttflugor - Sarcophagidae

 
Köttflugor
Sarcophagidae
  Allmän köttfluga
  Sarcophaga sp
 
Köttflugan
har röda ögon och stora fötter (!) och är gråsvart med randig mellankropp och rutig bakkropp. Den finns över hela landet och flyger från tidig vår till sen höst. Storleksmässigt kan den variera mellan ca 6-16mm.
Som alla tvåvingar har köttflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago men hos köttflugan kläcks ägget redan inne i honan innan det läggs. Honan föder alltså levande ungar - larver - som hon placerar på lämplig föda - t ex kött, kadaver - där larverna snabbt "smälter in"; med hjälp av matsmältningsvätska löser de upp materialet och kan borra sig ner i det.
 
I familjen köttflugor - Sarcophagidae finns det cirka 80 svenska arter och ca 30 av dem hör till släktet Sarcophaga och ser ut ungefär som flugan på bilderna.
 
 

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
  Brachycera
GRUPP:    högre flugor    Cyclorrhapha
FAMiLJ:      köttflugor      Sarcophagidae

 
 
 

 
TVÅViNGAR - introduktion
FLUGOR - lista över familjer i Sverige
  bromsar
     fäbromsar
     blinning
     regnbroms
   snäppflugor
 
   lusflugor
   styngflugor
   parasitflugor
   köttflugor
   blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis sp.
Allmänt om insekter
Insekternas morfologi