Kvalster - Acari

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kvalster
Acari
> 1000 arter i Sverige
storlek: små!
fler kvalster
 
Bland kvalstren hittar man rejält impopulära kryp som fästingar men också mängder av uppskattade småkryp. Många kvalster är till exempel effektiva biologiska bekämpare av diverse "skadedjur", andra verkar främst som jordförbättrare i förna och kompost och ett och annat kvalster sätter smak på ost!
 
Kvalster hör till spindeldjuren och har som fullbildade oftast åtta ben på en ganska rund eller potatisformad, oledad och mer eller mindre borstprydd kropp, fast det finns också kvalster som är avlånga och fyrbenta. De flesta kvalster är mycket små - under 1 millimeter - så en fullvuxen och fullmatad fästinghona är en sann jätte bland kvalster, mer än tusen gånger så lång som de minsta. (Kvalstren på bilderna till vänster är rätt jättelika allihop...hela 2-3 millimeter!)
 
Kvalster lever i de flesta miljöer, i sängar och stoppade möbler såväl som i både salt och sött vatten, och de kan leva av det mesta. Mängder av kvalster lever (tillsammans med bland annat hoppstjärtar) i markskiktet där de sätter i sig diverse organiskt material. Kvalster kan också räknas in bland alla de småkryp av olika slag som ser till att döda djur tas till vara.
 
Andra kvalsterarter, som till exempel rovkvalster och sammetskvalster, lever som vuxna som rovdjur och sätter i sig diverse levande småkryp. På bilden högst upp har ett kvalster just fällt en bladlus. Olika sorters rovkvalster kan för övrigt köpas för att användas som biologiska bekämpare av (bland annat) andra kvalster som inte är så uppskattade bland odlare och krukväxtägare! Dit hör spinnkvalstren som suger växtsafter och kan göra stor skada på sina värdväxter. Andra kvalster hör till de småkryp som genom sitt bladbitande orsakar galler (bilden längst ned).
 
Åter andra kvalster lever som parasiter på levande människor och djur. Till parasiterna hör fästingarna som kan suga blod från flera olika djurarter och som dessutom byter värd i samband med varje hudömsning vilket gör att risken för att de ska smittas med och överföra sjukdomar ökar. Andra parasiter på människan är bland annat skabbkvalster och hårsäckskvalster.
 
Även småkryp som spindlar och insekter kan för övrigt råka ut för parasiterande kvalster. Insekter som tillbringar sin larvtid i vatten - trollsländor till exempel - angrips ofta av vattenkvalster.
 

 
OST-OR
 
Och så var det smakförhöjaren, då. Ost-oret (Tyrolich'us ca'sei m.fl.) är ett borstigt kvalster som odlas för att ge vissa ostar en speciell smak.
"I millioner lefva dessa djur i gammal hård ost, hvilken de slutligen förvandla till ett pulver, bestående av deras exkrement och fällda skinn. Men just detta är hvad vissa ostamatörer sätta värde på."
 
klippt ur De ryggradslösa djurens lif från 1880-talet av A.E. Brehm
Här är några ostar som tillverkas under medverkan av ost-or: Mimolette, Altenburger, Milbenkäse
 
 
 
 
 
 
mer om kvalster
fästingar
fästingar/spirakler
fästingar/naturliga fiender
fästingar/arter i Sverige