Blinning Chrysops relictus

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Blindbroms
"Vanlig blinning"
Chrysops relictus
hona
 
Blinningen, blindbromsen eller guldögonbromsen (kärt barn har många namn!?) Chrysops relictus är en av de cirka 45 arter bromsar - Tabanidae - som finns i Sverige. Närmare bestämt är den en av sju "svenska" arter i släktet Chrysops. Blinningarna, dvs. Chrysops-arterna, känns igen bland annat på de mörkfläckiga vingarna som de håller lätt utåtvinklade vid vila (släktingarna regnbromsarna håller sina småfläckiga vingar taklagda över kroppen).
 
Chrysops relictus
är en av de vanligaste arterna och förekommer allmänt i hela landet (och i hela Europa). Den har ljust ansikte, delvis ljusbruna ben, mycket svart på vingarna, svarta band på en gul eller grågul bakkropp och på bakkroppens andra segment har den en svart fläck. En svart fläck just där har de andra blinningarterna också, men fläckarna ser lite olika ut hos de olika arterna. Hos Chrysops relictus är fläckens yttre kanter alltid rundade. Så den ser ut ungefär som en svart nästan tudelad cirkel där de två halvorna förts åt sidan så att det bildas en triangel mellan dem.
Det finns flera liknande arter, bland annat Chrysops caecutiens och Chrysops viduatus.
 
Blinningarnas släktnamn Chrysops kommer från grekiskan och betyder guldöga.
 
--> bromsar
   --> blinningar
   --> regnbroms
   --> bromsar/Tabanini
   > bromsägg
Blinningar gillar fukt. Larverna lever som rovdjur i vatten och de vuxna håller gärna till i närheten av vatten. Myrmark hör till de naturtyper som brukar hemsökas av dessa efterhängsna insekter som gärna ger sig på människor. Otroligt irriterande kan de vara, men att kalla betten för smärtsamma är väl ändå att ta i.
 
På bilden här nedanför håller en hona på att sätta i sig de sista dropparna innan hon är helt mätt. Om man tittar på bakkroppen kan man se hur den utvidgats och hur ryggplåtar och bukplåtar hamnat långt isär. Samma sak syns ännu tydligare på de ätande stickmyggorna.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Mer om blinningar och de andra blodsugande insekterna i familjen bromsar finns på sidan om bromsar.
 

Linné beskrev arten Chrysops caecutiens som han placerade i släktet Tabanus och namnade Tabanus caecutiens. Så här skriver zoologen Anton Stuxberg i Nordisk familjebok 1878:
 
"Namnet har blifvit honom gifvet derför att han, när han en gång slagit sig ned för att suga sitt offers blod, ej låter skrämma sig af någonting."
 
Men ... som bland de flesta blodsugande tvåvingearter är det bara honorna som suger blod; hannarna nöjer sig med nektar. Det är proteinet i blodet honorna är ute efter och detta protein ska de behöva för att äggen ska utvecklas på rätt sätt.
 
BLiNNiNGARNA är BROMSAR som är FLUGOR som är TVÅViNGAR som är iNSEKTER...

 
ORDNiNGTVÅViNGARDiptera
UNDERORDNiNG   FLUGOR   Brachycera
(GRUPP      LÄGRE FLUGOR      Orthorrhapha)
FAMiLJ          BROMSAR         Tabanidae
SLÄKTE             Blinningar/Blindbromsar            Chrysops
ART                         Chrysops relictus

Andra namn på arterna i släktet Chrysops är blindbromsar, blindknaggar, blindingar m.fl.
 
Blinningarter som hittats i Sverige:
  • Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)
  • Chrysops sepulcralis (Fabricius, 1794)
  • Chrysops viduatus (Fabricius, 1794)
  • Chrysops relictus Meigen, 1820
  • Chrysops rufipes Meigen, 1820
  • Chrysops nigripes Zetterstedt, 1838
  • Chrysops divaricatus Loew, 1858
Efter artnamnet skrivs namnet på den person som först beskrev arten. Om arten ursprungligen beskrevs under annat namn skrivs namnet inom parentes (t.ex Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758) som Linné kallade Tabanus caecutiens)
 
 
 
 
ANDRA BLODSUGANDE iNSEKTER:
myggor
--> stickmyggor
  --> stickmyggor/Culicinae
--> knott
--> svidknott
flugor
--> lusflugor
 
BLODSUGANDE SPiNDELDJUR
--> fästingar