copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Blinningar/ blindbromsar/ guldögonbromsar
Chrysops-arter
 
Blinningarna är bromsar som är flugor som är tvåvingar som är insekter etc...
 
I flugfamiljen bromsar (Tabanidae) finns det cirka 45 "svenska" arter och sju av dem hör till släktet Chrysops.
  • Chrysops caecutiens
  • Chrysops relictus
  • Chrysops viduatus
  • Chrysops sepulcralis
  • Chrysops rufipes
  • Chrysops nigripes
  • Chrysops divaricatus
Chrysops-arterna känns igen på bland annat ögon, antenner och vingar. Vingarna, som de håller lätt utåtvinklade vid vila, har bland annat ett mörkt band från framkant till bakkant. (Släktingarna regnbromsarna håller sina småfläckiga vingar taklagda över kroppen.) Blinningarnas bakkropp är gul, grågul eller grå med svarta band och fläckar som bland annat skapar ett band av ljusa trianglar längs bakkroppens "mittlinje". Blinningar har ett par fasettögon som med sin glans i grönt och rött förklarar släktnamnet Chrysops. Det kommer från grekiskan och betyder guldöga. (Fast snyggast ögon bland bromsarna har regnbromsarna.)
 
Blinninghonorna behöver, precis som många andra insektshonor, protein för äggproduktionen och det skaffar de sig, precis som flera andra tvåvingehonor (stickmyggorna till exempel), genom envetet blodsugande på såväl folk som fä. Det är alltså bara honorna som bits, hannarna föredrar nektar.
Linné beskrev 1758 arten som numera flyger under namnet Chrysops caecutiens och namnade den Tabanus caecutiens. Tabanus är latinets ord för en broms av något slag och caecutiens har med ordet caecus, som betyder blind, att göra. Så här skriver zoologen Anton Stuxberg i Nordisk familjebok 1878:
Namnet har blifvit honom gifvet derför att han, när han en gång slagit sig ned för att suga sitt offers blod, ej låter skrämma sig af någonting.

Andra menar att namnet syftar på att blinningarna "ofta anfaller i blint raseri" och åter andra menar att det är offren som tar till förblindad flykt.
 
Blinningar gillar fukt. Larverna lever i vatten och de vuxna håller gärna till i närheten av vatten.
 
Mer om blinningar och de andra blodsugande insekterna i familjen bromsar finns på sidan om bromsar.
 
--> bromsar:
   --> "vanlig blinning"
   --> Chrysops relictus
   --> regnbroms
   --> bromsar/Tabanini
ANDRA BLODSUGANDE iNSEKTER:
myggor
--> stickmyggor
  --> stickmyggor/Culicinae
--> knott
--> svidknott
flugor
--> lusflugor
 
BLODSUGANDE SPiNDELDJUR
--> fästingar
 

 
ORDNiNGTVÅViNGAR Diptera
UNDERORDNiNG FLUGOR  Brachycera
(GRUPP  LÄGRE FLUGOR    Orthorrhapha)
FAMiLJ    BROMSAR      Tabanidae
SLÄKTE     Blindbromsar/Blinningar       Chrysops
ARTER i SVERiGE               Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)
        Chrysops sepulcralis (Fabricius, 1794)
        Chrysops viduatus (Fabricius, 1794)
      --> Chrysops relictus Meigen, 1820
        Chrysops rufipes Meigen, 1820
        Chrysops nigripes Zetterstedt, 1838
        Chrysops divaricatus Loew, 1858

Andra namn på arterna i släktet Chrysops är blindbromsar, blindknaggar, blinding m.fl.
 
En överväldigande majoritet av dem som svarat på namnfrågan använder ordet blinning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se