copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

Korsspindel
Araneus diadematus
hona - undersida
 
Så här ser korsspindelhonan ut underifrån (eller ventralt, om man tycker det är tydligare). Säkrast identifierar man spindlar genom att titta på epigynen (honor) eller pedipalperna (hannar), men många spindelarter har också ofta (men inte alltid) en tydlig, artskiljande teckning på ovansidan av bakkroppen (dvs. dorsalt).
 
korsspindel - ryggsida
korsspindel - hanne
 

 
En fullvuxen korsspindelhona (Araneus diadematus).
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
     kvadratspindel
     Araneus quadratus
     Araneus angulatus(NT)
     korsspindel
     Araneus diadematus - hanne
     korsspindel - hona
     Agalenatea redii
     gurkspindel
       Araniella cucurbitina - hona
       Araniella cucurbitina - hanne
     Lariniodes cornutus
     Mangora acalypha
     skuggspindel
     Nuctenea umbratica
     Cercidia prominens
     Cyclosa conica
     sektorspindel
     Zygiella atrica
     hanne
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 


 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
 
vårdnätspindlar
    kärrspindel
    rovspindel
    rovspindel - hona
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]