Hjulspindlar - Araneidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se Hjulspindlar
Araneidae
är en familj spindlar med ungefär 40 arter i Sverige. Namnet har de fått efter de hjulliknande nät - hyfsat runda och försedda med "ekrar" är de i alla fall - de spinner för att fånga sin mat som mest består av flygande insekter. Mest bekant bland hjulspindlarna och en av de största svenska spindlarna är korsspindeln Araneus diadematus.
 
Många hjulspindlar äter regelbundet upp sina nät och bygger nya, så man får lätt en chans att studera hur nätbyggandet går till. Stiligast är när den klibbiga spiralformade fångsttråden läggs. Spindeln följer sin spiraltråd, spinntråden produceras hela tiden från spinnvårtorna på bakkroppen och varje gång spindeln kommer till en eker tar den tag i tråden med det yttre bakbenet och fäster den en bit längre ut på ekern.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Det finns studier som tyder på att hjulspindlar inte bara smäller upp ett nät hur som helst utan att de anpassar det efter förväntad fångst: om de får gott om bredvingade flygfän i fångsten bygger de ett stort nät där det är brett mellan spiraltrådens varv. Efter en tid med idel små knott i fångsten gör de nätet mindre och tätare.
 
Spindlar städar också sina nät regelbundet; matrester slängs och "skräp" som tallbarr greppas galant med de två främre benparen och kastas ut.
 
Spindlar är för övrigt inte de enda småkryp som bygger fångstnät, det finns t.ex. nattsländor och en och annan fjädermygga som under sin larvtid (i vatten) bygger nät.
 
Lövgurkspindeln Araniella cucurbitina är en av de mindre hjulspindlarna - en fullvuxen hona blir ungefär 7 mm lång - och spinner ofta sitt nät över ett enda blad.
 
Spindlar tillverkar sin tråd med hjälp av spinnvårtor som finns längst bak på undersidan av bakkroppen.
 
Även de flesta spindlar som inte spinner fångstnät använder spindeltråd bl.a. som säkerhetslina och flygtråd. Småspindlar som vill flytta på sig klättrar upp på något högt, reser upp bakkroppen och släpper ut lite silkeslina, väntar tills vinden tar fatt i dem och far iväg.
 
Spindlars fötter ser lite olika ut hos olika arter beroende på hur spindeln lever. Hjulspindlarna som lever sina liv hängande i och sysslande med trådar har tre stycken små klor längst ut på fötterna. Fötterna är förstås anpassade så att spindeln inte själv fastnar i de klibbiga droppar den preparerar sitt nät med. Det är den mindre av de tre klorna spindeln använder när den rör sig i nätet. Den är omgiven av elastiska borst som sätts i spänn när spindeln griper om tråden och som smätter iväg tråden när klon öppnas.
 

 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Spindelhanne på friarstråt >>>

Parningen är en riskabel sak för många spindelhannar. Parningsbeteendet varierar en del mellan arterna men hos de flesta hjulspindlar verkar hannarna använda sig av speciella "parningstrådar". De anlägger helt enkelt en privat tråd in mot honans nät och närmar sig sedan på den. Förutom att klara av viss konkurrens hannar emellan (hos en del arter har man iakttagit hannar som t.ex. saboterat andra hannars parningslinor genom att helt sonika kapa av dem) måste de bete sig helt rätt och bl.a. sända bra vibrationer för att inte få samma behandling som ett byte.
 
När hanne möter hona i hjulspindelvärlden går det vilt till; hannen riskerar att bli slängd i backen ett antal gånger, han kan bli uppäten innan det blivit någon parning och om det till slut blir parning av slutar den ibland med att hannen blir uppäten.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Hannarna är som regel mindre än honorna och vuxna hannar känns igen på de stora pedipalperna (runda svarta på bilden). Pedipalperna fungerar som hannarnas parningsorgan och måste "tankas" före parningen.
 
Honorna är normalt större än hannarna och störst är de på hösten innan de lägger sina ägg.
 


Ibland kan man få se hjulspindlar (korsspindlar till exempel) sätta sina nät i snabb, våldsam skakning (det ser mycket speciellt ut). En hypotes är att spindeln genom nätets snabba vibration gör sig själv osynlig, eller åtminstone mycket otydlig, för en hotande fiende.
 

 

 

 
SYN, HÖRSEL, KÄNSEL, SMAK- och DOFTSiNNE
 
Hjulspindlar har som de flesta spindlar i Sverige åtta ögon men ögonen är små och hjulspindlar ser troligen ganska illa. De känner luftrörelser bättre och till det har de hjälp av borst - trichobothria - på benen.
 
Hjulspindlar är förstås duktiga på att känna igen vibrationer av olika slag - de registreras av flera olika organ bl.a. på benen - men visst går det att lura dem att ett byte fastnat i nätet! Det finns en myt om att det inte går men det gör det - med ett enkelt grässtrå. Däremot visar de inga tendenser att bli vegetarianer: de känner omedelbart att "fångsten" inte är ätlig och rusar snabbt tillbaka till sitt gömsle.
 
Man har också gjort försök som visar att spindlar känner smak/doft med fötterna och att spindelhannar lockas till honornas nät med hjälp av luftburet feromon.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
<<<
En fullvuxen korsspindelhona äter frukost. Här är det en myrtrollslända som flugit färdigt.
När ett byte flugit in och fastnat i nätet rusar spindeln fram, bedövar det och paketerar det. Det gäller att agera snabbt innan fångsten hunnit rasera hela nätet. Taktiken varierar mellan arterna men beror också på - verkar det - vad de fångat för byte. Ibland väljer de att paketera utan att bita först. Allt går väldigt snabbt!
Om spindeln inte är akut hungrig lämnar den sitt matpaket och drar sig tillbaka till nätets mittplatta eller till gömslet utanför nätet. Det händer att bytesdjuret kvicknar till och lyckas trassla sig ut.
Som många andra småkryp kan spindlar bara ta in flytande mat; de löser upp offret med hjälp av matsmältningsvätskor. Sedan "sörplar" de i sig det mesta och kvar blir ett litet paket av alltför hårdsmälta delar som vingar och ben.
>>>

På bilderna till höger har en knäppare (skalbagge) lyckats befria sig. När spindelhonan uppmärksammat vad som håller på att hända kommer hon rusande i full karriär.
 
Hur det gick? Knäpparen ramlade till marken och spindeln "firade" sig raskt efter med hjälp av spindeltråden i bakändan.
 
Bästa tid att titta på hjulspindlar är sensommar/höst när spindlarna är fullvuxna och parar sig. De stora arternas honor sitter ofta väl synliga i sina nät långt in på hösten innan de till sist spinner kokonger där de lägger sina ägg. Äggen övervintrar och på våren kläcks nästa generations spindlar.
 
De hjulspindlar man oftast ser är korsspindeln Araneus diadematus och kvadratspindeln Araneus quadratus (få spindlar uppvisar rundare former än honorna av den här "kvadraten"; namnet syftar på teckningen på bakkroppen: fyra vita fläckar placerade som hörnen i en kvadrat). Flera hjulspindelarter är mycket små, bara ett par millimeter långa.
 
 


mer om...
SPiNDLAR
några vanliga spindlar från olika familjer.
hjulspindlar
  korsspindel Araneus diadematus
  kvadratspindel - Araneus quadratus
  knölspindel - Araneus angulatus
  sammetshjulspindel - Agalenatea redii
  gurkspindlar
    lövgurkspindel - Araniella cucurbitina - hona
    lövgurkspindel - Araniella cucurbitina - hanne
    gurkspindel med kokong
  större skuggspindel - Nuctenea umbratica
  kilhjulspindel - Cercidia prominens
  ljusterspindel - Mangora acalypha
  vasshjulspindel - Larinioides cornutus
  konspindel - Cyclosa conica
  smalsektorspindel - Zygiella atrica
krabbspindlar Thomisidae
  blomkrabbspindel
  krabbspindlar
vårdnätspindlar Pisauridae
  kärrspindlar - Pisauridae
  rovspindel - Pisaura mirabilis
Micrommata virescens
käkspindlar
  höstspindel - hona
  höstspindel - hanne
mattvävarspindlar
  Neriene emphana
  Neriene peltata
  Floronia bucculenta
  stamspindel - Drapetisca socialis
  Drapetisca socialis - hanne
  Linyphia triangularis
  Linuphia triangularis - hanne
snabblöparspindlar
  Philodromus histrio
vargspindlar
  vargspindel Pirata piraticus
 
mer om andra spindeldjur
kvalster
  fästingar
  fästingar/naturliga fiender
  fästingar/andning
 
lockespindlar
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se