Kilhjulspindel Cercidia prominens

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kilhjulspindel
Cercidia prominens
hona
ca 5 mm
 
Hos hjulspindeln Cercidia prominens är bakkroppen lätt spetsig i framändan. På var sida om "spetsen" sitter en rad om fyra korta, kraftiga borst. Färgen varierar en del.
 
Ett perfekt hjulnät ska, enligt Cercidia prominens, anläggas marknära - gärna i gräs - och helst vara försett med ett hål i mitten. Andra hjulspindlar, som till exempel Agalenatea redii, vill ha en ordentlig plattform i nätets mitt.
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
  hjulspindlar
  korsspindel
  hona
  korsspindel
  Araneus diadematus
  hanne
  kvadratspindel
  Araneus quadratus
  Araneus angulatus (NT)
  Agalenatea redii
  Araniella cucurbitina
  hona
  Araniella cucurbitina
  hanne
  Cyclosa conica
  Lariniodes cornutus
  Mangora acalypha
  skuggspindel
  Nuctenea umbratica
  Zygiella atrica
  hanne
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
ART  KiLHJULSPiNDEL Cercidia prominens

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[ mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster ]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
       Araneus diadematus - korsspindel
       Araneus diadematus - korsspindel - hanne
       Araneus quadratus - kvadratspindel
       Araneus angulatus (NT)
       Agalenatea redii
       skuggspindel
       gurkspindel
       Araniella cucurbitina
       Araniella cucurbitina - hanne
       Mangora acalypha
       Larinioides cornutus
       sektorspindel Zygiella atrica
       Cyclosa conica
    Pisauridae - vårdnätspindlar
       Dolomedes fimbriatus - kärrspindel
       Pisaura mirabilis - rovspindel
       rovspindelhona med kokong
    Thomisidae - krabbspindlar
       blomkrabbspindel
       bladkrabbspindel
       Xysticus-arter
       Xysticus ulmi
    Philodromidae - snabblöparspindlar
       Philodromus histrio
       kokong
       ungspindlar
       Tibellus oblongus
   Anyphaenidae - spökspindlar
       spökspindel
       spökspindel - hona
    Lycosidae - vargspindalr
       vargspindel
       Acantholycosa-art
       Trochosa-art
    Tetragnathidae - käkspindlar
       Metellina segmentata - höstspindel - hona
       Metellina segmentata - höstspindel - hanne
   Sparassidae - jättekrabbspindlar
       Micrommata virescens
   hoppspindlar
       Aelurillus v-insignitus (hona)
       Aelurillus v-insignitus (hanne)
       Sitticus floricola
   kardarspindlar
       kardarspindel Dictyna arundinacea
se menyn i ramen till vänster