Knölspindel - Araneus angulatus

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Knölspindel
Araneus angulatus (NT)
hona
ca 12-19 mm
A. angulatus - hanne
 
Knölspindeln Araneus angulatus är en rödlistad och rar (i alla fall i betydelsen sällsynt) hjulspindel som trivs i bl.a. hällmarkstallskog. (Ett annat rödlistat djur som uppskattar samma sorts natur är hasselsnoken.)
 
Araneus angulatus bygger stora fångstnät av hjulnätstyp; honan på bilderna hade spänt sitt mellan två tallar och det var sisådär 4-5 meter mellan fästpunkterna.
 
Araneus angulatus är övervägande brun och har ofta (men inte alltid) en ljus teckning på bakkroppens främre del. Mest iögonfallande är kanske de två pucklarna på bakkroppen.
 
Det finns fler spindlar med pucklar framtill på bakkroppen. Det finns även spindlar med pucklar längre bak på bakkroppen. En av dem är konspindeln Cyclosa conica.
 
mer info om Araneus angulatus Artdata/SLU
pdf-fil
 

mer om...
SPiNDLAR i SAMMA SLÄKTE
Araneus
 
korsspindel
korsspindel - hanne
Araneus diadematus
korsspindel - undersida
kvadratspindel
Araneus quadratus
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
korsspindel
Araneus diadematus
hanne
korsspindel
hona
korsspindel - undersida
kvadratspindel
Araneus quadratus
lövgurkspindel
Araniella cucurbitina
hona
Araniella cucurbitina
hanne
sammetshjulspindel
Agalenatea redii
vasshjulspindel
Lariniodes cornutus
ljusterspindel
Mangora acalypha
större skuggspindel
Nuctenea umbratica
kilhjulspindel
Cercidia prominens
konspindel
Cyclosa conica
smalsektorspindel (hanne)
Zygiella atrica
 

mer om...
SPiNDLAR SOM SPiNNER HJULNÄT
 
käkspindlar
Tetragnathidae
höstspindel - hona
Metellina segmentata
höstspindel - hanne
Metellina mengei
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

KLASS:  SPiNDELDJUR  Arachnida
ORDNiNG:   SPiNDLAR Araneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLAR Araneidae
ART   KNÖLSPiNDEL  Araneus angulatus

 

 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]

 
mer om...
SPiNDELDJUR
Arachnida
KVALSTER
fästingar
fästingar/andning
fästingar/naturliga fiender
fästingar/arter i Sverige
hur fästingar ser ut och inte ser ut
kvalster
 
LOCKESPiNDLAR
 
SPiNDLAR
HJULSPiNDLAR
korsspindel
kvadratspindel
skuggspindel (balkongspindel)
Larinioides cornutus
Agalenatea redii
Mangora acalypha
gurkspindel Araniella cucurbitina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPiNDLAR
VÅRDNÄTSPiNDLAR
kärrspindel
rovspindel
 
KÄKSPiNDLAR
höstspindel

 
[fler SPiNDLAR i menyn till vänster]