Sammetshjulspindel Agalenatea redii

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Sammetshjulspindel
Agalenatea redii
hannar 3,5-4,5 mm
honor 5-7 mm


 
<<< En unghanne av arten Agalenatea redii med nyfångat byte (en mygga/stickmygga).
 
Sammetshjulspindeln Agalenatea redii spinner (som det anstår en hjulspindel) ett "ekerförsett" hjulliknande fångstnät. Ett riktigt hjulnät, menar Agalenatea redii, ska vara försett med en mittplatta med en rejäl härva silke (andra hjulnätspinnande spindelarter föredrar nät med ett litet hål i mitten medan åter andra vill ha en mittplatta med tätare maskor men utan härva).
 
Agalenatea redii är rödbrun med en ljusare teckning av lite varierande utseende; en del individer har två större ljusa fält framtill på bakkroppen.
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
   hjulspindlar
     korsspindel
     Araneus diadematus
     hanne
     korsspindel
     hona
     kvadratspindel
     Araneus quadratus
     Araneus angulatus (NT)
     gurkspindel
       Araniella cucurbitina
       hona
       Araniella cucurbitina
       hanne
     Lariniodes cornutus
     Mangora acalypha
     Nuctenea umbratica
     Cercidia prominens
     Cyclosa conica
     Zygiella atrica
     hanne
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
ART  SAMMETSHJULSPiNDELAgalenatea redii

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    Cercidia prominens
    sektorspindel Zygiella atrica
 
Linyphiidae
 
  mattvävarspindlar
   Neriene emphana
   Neriene peltata
   stamspindel
   Drapetisca socialis
   stamspindel - hanne
   Floronia bucculenta
 
vårdnätspindlar
Pisauridae
kärrspindel
Dolomedes fimbriatus
rovspindel
Pisaura mirabilis
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]