Konspindel

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Konspindel
Cyclosa conica
hona ca 6 mm
hanne ca 4 mm
(hannar på bild längst t.v. och nederst)
 
Konspindeln Cyclosa conica är en av de hjulspindlar som har en eller flera pucklar på bakkroppen. Andra puckelförsedda hjulspindlar finns i släktena i Araneus (bl.a. knölspindeln Araneus angulatus) och Gibbaranea.
Bland hjulspindlarna går åsikterna isär om hur ett riktigt hjulnät ska se ut. Sammetshjulspindeln Agalenatea redii konstruerar ett nät med en ullig härva silke i mitten, sektorspindeln Zygiella atrica lämnar ett tårtbitsformat parti fritt från spiraltråd och konspindeln Cyclosa conica låter ett tätare stråk av silke löpa som en mittlinje genom nätet.
 

mer om...
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
     korsspindel
     Araneus diadematus
     hanne
     korsspindel
     hona
     kvadratspindel
     Araneus quadratus
     sammetshjulspindel
     Agalenatea redii
     gurkspindel
       Araniella cucurbitina
       hona
       Araniella cucurbitina
       hanne
     vasshjulspindel
     Lariniodes cornutus
     ljusterspindel
     Mangora acalypha
     skuggspindel
     Nuctenea umbratica
     kilhjulspindel
     Cercidia prominens
     smalsektorspindel
     Zygiella atrica
     hanne
     knölspindel
     Araneus angulatus
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 

KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
ART  KONSPiNDEL  Cyclosa conica

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
hjulspindlar Araneidae
    korsspindel Araneus diadematus
    Araneus diadematus
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Agalenatea redii
    Mangora acalypha
    Larinioides cornutus
    gurkspindel
    gurkspindel med kokong
    Araniella cucurbitina - hona
    Araniella cucurbitina - hanne
    Araneus diadematus
    Cercidia prominens
    Zygiella atrica
 
krabbspindlar Thomisidae
    krabbspindlar - Xysticus
    blomkrabbspindel Misumena vatia
    bladkrabbspindel Diaea dorsata
 
käkspindlar Tetragnathidae
    kokonger
    höstspindel - hona Metellina segmentata
    höstspindel - hanne Metellina segmentata
    Metellina menge hanne
 
jättekrabbspidlar Sparassidae
    Micrommata virescens
 
vårdnätspindlar Pisauridae
    kärrspindel Dolomedes fimbriatus
    rovspindel Pisaura mirabilis
    rovspindelhona med kokong
 
mattvävarspindlar Linyphiidae
    Neriene emphana
    Neriene peltata
    allmän taknätspindel Linyphia triangularis
    Drapetisca socialis
 
kardarspindlar Dictynidae
    Dictyna arundinacea
 
klotspindlar Theridiidae
    buskklotspindel Enoplognatha ovata
    Steatoda bipunctata
    Keijia tincta
    klotspindel med kokong
 
snabblöparspindlar Philodromidae
    Philodromus histrio
    Philodromus histrio - kokong
    Philodromus histrio - ungspindlar
    Tibellus oblongus
 
vargspindlar Lycosidae
    Pirata piraticus
    Acantholycosa
    Trochosa-arter
 
hoppspindlar Salticidae
    Aelurillus v-insignitus - hanne
    Aelurilluss _v-insignitus - hona
    Evarcha arcuata
    Sitticus floricola
 
spökspindel Anyphaena accentuata
 
Cheiracanthium erraticum
 
kokonger/äggsäckar