Större skuggspindel Nuctenea umbratica

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Större skuggspindel
Nuctenea umbratica
ca 8-14 mm, honorna störst
23:45
 
Skuggspindeln är en nattaktiv hjulspindel vars närvaro om dagen normalt bara kan anas genom övergivna nät. Spindeln själv finns i närheten men gömmer sig i något litet skrymsle och först efter skymningen tar den plats i sitt nyspunna nät för att inleda nattens jakt. Spindeln på bilden har hittat ett balkongräcke för sitt fångstnät och där sitter den nu och äter en nattflygande insekt.
 
Skuggspindeln är mörk - brun-brunsvart i lite varierande valör - och har normalt två ljusare band längs den ganska platta bakkroppens sidor.
 
Ibland kallas den här spindeln för "radhusspindel".
 
Den mindre arten Nuctenea silvicultrix ser nästan likadan ut.
 

mer om
HJULSPiNDLAR
Araneidae
 
   hjulspindlar
     korsspindel
     Araneus diadematus
     korsspindel (hanne)
     Araneus diadematus (hanne)
     kvadratspindel
     Araneus quadratus
     Araneus angulatus (NT)
     Agalenatea redii
     gurkspindel
       gurkspindel m. kokong
     gurkspindel (hona)
     Araniella cucurbitina
     gurkspindel (hanne)
     Araniella cucurbitina
     Mangora acalypha
     Larinioides cornutus
     Cyclosa conica
     Cercidia prominens
     sektorspindel
     Zygiella atrica
 
 
 
KORT OM VAR skuggspindeln HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:  SPiNDLARAraneae
FAMiLJ:   HJULSPiNDLARAraneidae
ART:   STÖRRE SKUGGSPiNDELNuctenea umbratica

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
KVALSTER
    fästingar
    fästingar/naturliga fiender
    fästingar/andning
    fästingar/arter i Sverige
    kvalster
LOCKESPiNDLAR
    lockespindlar
SPiNDLAR
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    sektorspindel Zygiella atrica
 
klotspindlar
    buskklotspindel
       Paidiscura pallens med kokong
mattvävarspindlar
    Neriene peltata
    Neriene emphana
    allmän taknätspindel
käkspindlar
    höstspindel - hona
    höstspindel - hanne
hjulspindlar
    korsspindel
    gurkspindel
       gurkspindel med kokong
    Mangora acalypha
    Larinioides cornutus
vargspindlar
    Trochosa-arter
    Pirata piraticus
vårdnätspindlar
    kärrspindel
    rovspindel
    rovspindel - hona
taggspindlar
    Cheiracanthium erraticum
spökspindlar
    spökspindel
jättekrabbspindlar
    Micrommata virescens
snabblöparspindlar
    Philodromus histrio
    Tibellus oblongus
krabbspindlar
    blomkrabbspindel
    Xysticus-arter
hoppspindlar
    Aelurillus v-insignatus hanne
    Aelurillus v-insignatus hona
    Sitticus floricola
kokonger
 
[ fler spindlar i menyn i ramen till vänster ]