copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Kärrspindel
Dolomedes fimbriatus
Större kärrspindel
Dolomedes plantarius
 
Utseendet kan variera en del (inte minst beroende på ålder och om spindeln är nyömsad eller på väg att ömsa skinn) men en typisk fullvuxen kärrspindel är rostbrun-brunsvart med ljusa (vita-gulaktiga-krämfärgade) linjer på kroppssidorna och en kortare, ljus mittstrimma på bakkroppen. På bakkroppen kan den också ha ett antal små vita prickar men det är väldigt olika hur mycket man ser av dem. Unga spindlar av båda könen är normalt lite ljusare och de riktigt små spindlarna har en mer gul bakkropp med brunaktiga teckningar.
 
En fullvuxen kärrspindelhona är stor! Och kraftig! Maximal kroppslängd ligger någonstans i närheten av 23 millimeter. Räknar man med benen så kan den fullvuxna kärrspindeln greppa över en medelstor handflata eller sisådär 7cm. Den gula blomman på bilden högst upp är en stor kabbleka (inte en liten smörblomma) och spindeln på blomman är inte helt fullvuxen. Hannarna är mindre än honorna.
 
Kärrspindlar trivs i våtmarker som kärr och mossar, de håller gärna till i vass och längs sjöstränder och de finns i större delen av landet.
 
Kärrspindeln lever på jakt och fiske.
 
I Sverige finns två Dolomedes-arter. De kan vara mycket lika så det handlar om att studera detaljer som pedipalper och könsorgan för att säkert skilja dem åt. Den större kärrspindeln Dolomedes plantarius (som ofta är mer jämnbrun utan ljusa band) är sällsynt och rödlistad i flera länder i Europa och i bland annat England pågår projekt för att rädda arten. I Sverige ska den större kärrspindeln Dolomedes plantarius ha påträffats upp till Jämtland.
 
Kärrspindlarna hör till familjen vårdnätspindlar - Pisauridae.
 
ANDRA VÅRDNÄTSPiNDLAR i SVERiGEi:
rovspindel

 

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

^
Kärrspindlarna ligger ofta ute på vattnet och fiskar. De tar fiskyngel, insektslarver och andra småkryp som lever i vatten men även insekter som bara råkar hamna i vattnet så när trollsländorna störtar efter sina vilda luftstrider är kärrspindlarna (och skräddarna och andra jägare) snabbt på plats för att få sig ett skrovmål. Kärrspindlarna ligger också gärna på lur när flicksländorna håller på med äggläggning. Ett dopp av bakändan i vattenytan och flicksländehonan blir neddragen och uräten.
 
 
Kärrspindlarna (mest de yngre) jagar också på land, inte sällan ganska högt upp i vass och buskar. På bilden här nedanför har en ung spindel fångat en blomfluga.
 
Det kan inte vara någon slump som gör att den ena blomflugan efter den andra kommer inflygande och söker sig till spindlarna (detta har jag sett så många gånger). Ser en ung kärrspindel ut som en blomma? Eller handlar det om feromoner? 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
>>>
När kärrspindelhonan blivit vuxen (efter normalt två övervintringar) och parat sig spinner hon en rund kokong där hon lägger sina ägg. Kokongen är normalt ungefär en centimeter i diameter och den kånkar honan omkring med en tid. Hon bär kokongen under kroppen med hjälp av käkar och pedipalper. (Vargspindlar bär också omkring sina kokonger men bär dem (oftast) fästade vid bakkroppen.)
 

 
 
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

<<<
Kärrspindlar spinner inga fångstnät som till exempel korsspindeln; de är (i fullvuxet stadium) aktiva jägare och fiskare. Däremot spinner honan en barnkammare (kärrspindeln hör till vårdnätspindlarna).
 
När det börjar bli dags för kläckning placerar kärrspindelhonan kokongen en bit upp över marken i ett tätt spunnet nät och sedan sätter hon sig på vakt utanför. Själva nätbollen brukar vara någon decimeter i diameter men hela konstruktionen kan vara betydligt större. Nätet på bilden till vänster är en dryg dm i diameter och i mitten skymtar kokongen.
 

 
 
 
 

>>>
Spindelungarna stannar i nätet en tid. Om man undersöker en övergiven äggkokong kan man dels kika på den obligatoriske eftersläntrare som lätt förvånad brukar kila ut, dels konstatera att kokongens väggar är grönaktiga på insidan, någon millimeter tjocka och påminner lite lätt (utseendemässigt) om mineralull typ Rockwool(!?).
 
När kärrspindlarna är så här små har de en brun framkropp medan bakkroppen är mer gul med bruna streck och fläckar.
 
Fullvuxna kärrspindlar förväxlar man inte så lätt med några andra spindlar men det finns en del arter som kan påminna om små kärrspindlar. Här är en fem millimeter kort vargspindel (Pirata-art) som håller till på samma ställen som kärrspindeln.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
KORT OM VAR kärrspindel HÖR HEMMA:
KLASS: SPiNDELDJUR Arachnida
ORDNiNG:     SPiNDLAR   Araneae
FAMiLJ:         VÅRDNÄTSPiNDLAR      Pisauridae
ARTER i SVERiGE            KÄRRSPiNDEL
         STÖRRE KÄRRSPiNDEL
         Dolomedes fimbriatus
         Dolomedes plantarius

 

 
 
ANDRA SPiNDELDJUR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
KVALSTER
fästingar
fästingar/naturliga fiender
fästingar 2
fästingar/arter i Sverige
LOCKESPiNDLAR
lockespindlar
SPiNDLAR
några vanliga spindlar
hjulspindlar
    korsspindel
    korsspindel - hona - undersida
    korsspindel - hanne
    Agalenatea redii
    kvadratspindel Araneus quadratus
    Mangora acalypha
    Cyclosa conica
    Larinioides cornutus
    gurkspindel Araniella cucurbitina
    gurkspindel Araniella cucurbitina - hanne
    skuggspindel Nuctenea umbratica
    Cercidia prominens
    sektorspindel Zygiella atrica
krabbspindlar
krabbspindlar - Xysticus
blomkrabbspindel
käkspindlar
höstspindel - hona
höstspindel - hanne
jättekrabbspindlar
Micrommata virescens (jättekrabbspindel)
mattvävarspindlar
   Neriene emphana
   Neriene peltata
   allmän taknätspindel
   Linyphia triangularis
   allmän taknätspindel - hanne
   stamspindel
   Drapetisca socialis
   stamspindel - hanne
   Floronia bucculenta